ครบเครื่องการดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การป้องกันโรค การเงินเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน


การบรรยาย “โรคเนื้องอกมดลูก”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช

 

รายละเอียด
สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา” ครั้งที่ 2/2563 รุ่นที่ 38 เรื่อง “โรคเนื้องอกมดลูก”

 

ค่าใช้จ่าย
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร. 0 2419 4772 และ 08 3542 3237

 

ที่มา
https://www.si.mahidol.ac.th/th/activitydetail.asp?n_id=4559