ครบเครื่องการดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การป้องกันโรค การเงินเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน

แบบทดสอบ สุขภาพใจ

 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง จากเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหมู่ สุขภาพใจ

แนะนำให้ "คลิก" กลับไปที่เรื่อง หลังตอบครบทุกข้อ

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการซึ่งเป็นผลเสียของการนิ่งเงียบเมื่อไม่พอใจ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
3. ข้อใดเข้าข่ายวิกฤติวัยกลางคน
4. วิกฤติวัยกลางคน มักจะเกิดกับคนอายุเท่าไหร่
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
6. ข้อใดเป็นสัญญาณเตือนว่าชีวิตกำลังเข้าสู่วิกฤติวัยกลางคน
7. ทำไมการสนใจในเรื่องที่ต่างกันบ้าง จึงเป็นเรื่องดีต่อคู่รักทั้งคู่
8. ข้อใดเป็นเรื่องที่ดีต่อความสัมพันธ์
9. ในขณะที่คู่รักยังมีปัญหากันนั้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
10. เส้นทางความเกลียดที่ภรรยามีต่อสามี ที่นักบำบัดค้นพบเป็นอย่างไร