ครบเครื่องการดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การป้องกันโรค การเงินเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน

สมุนไพรอะไรใช้ขับลมได้บ้าง

สมุนไพรอะไรใช้ขับลมได้บ้าง

สภาวะร่างกายที่ต้องขับลม สาเหตุเกิดมาจากอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุดเสียด การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาและบรรเทาอาการ คือ สมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน ขม มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ มีกลิ่นหอม ซึ่งจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับลมออกมา 

 

สมุนไพรที่มีสรรพคุณการขับลม ได้แก่

 

 

ภาพประกอบจาก : th.lovepik.com

ความรู้สมุนไพร

ความรู้สมุนไพร

คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสุ่เศรษฐกิจพอเพียง | โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข | บรรณาธิการ : นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ | ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร.ทรงพรรณ สิงห์แก้ว • นางสาวนัยนา แสงวณิช • นางอัญชลี มุละดา | ผู้เรียบเรียง : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ • นางสาววัชรีพร คงวิลาด • นางสาวศรีวรรณ์ สังขวิราม • นางสาวพิชาดา คำสุมาลี • นางสาวสุจิรัตน์ มาทองแดง • นางสาวทศพร อยู่ฤทธิ์ • นางสาวรัตติการ วิเคียน