ครบเครื่องการดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การป้องกันโรค การเงินเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน

น้ำลูกยอ มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

น้ำลูกยอ มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

ยอ (Morinda citrifolia Linn.) จัดอยู่ในวงศ์ Rubiaceae เรียกชื่ออื่น ๆ ว่า มะตาเสือ ยอบ้าน ยอใหญ่ Indian mulberry การใช้ประโยชน์ของยอในรูปแบบน้ำคั้นสดจะให้ประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากน้ำในผลยอประกอบด้วยเอ็นไซม์หลายชนิด ซึ่งเป็นโปรตีนและอัลคาลอยด์ ซึ่งสารอัลคาลอยด์ที่พบประกอบด้วยซีโรนีน (Xeronine) และโปรซีโรนีน (Proxeronine เป็นสารที่จะเปลี่ยนให้ซีโรนีนในปริมาณสูง)

 

น้ำในผลยอมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารทั้งสองชนิดนี้มีประโยชน์ในด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการช่วยเข้าไปเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

จากการศึกษาแบบเจาะลึก น้ำลูกยอ ยังมีประสิทธิภาพด้านการลดความรุนแรงของโรคต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เช่น อาการที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ (โพรงจมูกอักเสบ หลอดลมอักเสบ หอบหืด น้ำมูกไหลต่อเนื่อง) บรรเทาอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ลดการผลิตกรดเพิ่มขึ้นในกระเพาะอาหาร (แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อนกลับสู่หลอดอาหาร) โรคติดเชื้อ โรคที่เกิดจากแอนติบอดี้ทำลายเซลล์ของเนื้อเยื่อ โรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร การอักเสบ สภาพของผิวหนังและผม เป็นต้น

การดื่มน้ำลูกยอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการใช้เป็นยานั้น ควรดื่มก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที ปริมาณที่แนะนำคือ 60 มิลลิลิตร (ประมาณ 60 ซีซี) สำหรับผู้ใหญ่ และลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี

น้ำลูกยอไม่ควรดื่มร่วมกับกาแฟ สุรา หรือสูบบุหรี่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำลูกยอลดลง

ความรู้สมุนไพร

ความรู้สมุนไพร

คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสุ่เศรษฐกิจพอเพียง | โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข | บรรณาธิการ : นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ | ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร.ทรงพรรณ สิงห์แก้ว • นางสาวนัยนา แสงวณิช • นางอัญชลี มุละดา | ผู้เรียบเรียง : แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ • นางสาววัชรีพร คงวิลาด • นางสาวศรีวรรณ์ สังขวิราม • นางสาวพิชาดา คำสุมาลี • นางสาวสุจิรัตน์ มาทองแดง • นางสาวทศพร อยู่ฤทธิ์ • นางสาวรัตติการ วิเคียน