ครบเครื่องการดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การป้องกันโรค การเงินเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน

Related Articlesแบบทดสอบ เทคนิคปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง

 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง จากเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหมู่ เทคนิคปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง

แนะนำให้ "คลิก" กลับไปที่เรื่อง หลังตอบครบทุกข้อ

1. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะขึ้นสูงสุดภายในเวลาเท่าใดหลังการดื่ม
2. ผู้ขับขี่รถมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ระดับใดถือว่าผิดกฎหมาย
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในร่างกาย
4. การใช้ถุงยางอนามัยในข้อใด อาจทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดลง
5. การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคใดได้ดี
6. เหตุใดเมื่อเลิกสูบบุหรี่แล้ว ผู้ที่เคยสูบจะหายใจสะดวกขึ้น
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลิกสูบบุหรี่
8. ในการเลิกบุหรี่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้ได้ภายในช่วงเวลาใด
9. นิโคตินในบุหรี่ทำให้สิ่งเหล่านี้สูงขึ้นยกเว้นข้อใด
10. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความยากในการเลิกสูบบุหรี่

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *