ครบเครื่องการดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การป้องกันโรค การเงินเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยทำงาน

คำนวณค่า BMIรายละเอียด 

ดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index (BMI) คิดค้นขึ้นโดย Adolphe Quetlet นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยี่ยม ปัจจุบันใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินความสมดุลของร่างกายระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง ทำให้ช่วยในการแยกแยะแต่ละบุคคลออกเป็น ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ผอม ปกติ อ้วนหรืออ้วนมาก เป็นต้น

ค่านี้คำนวณได้จากการนำ “น้ำหนักตัว”(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย “ส่วนสูง” ยกกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร) โดยสูตรคำนวณนี้เหมาะสำหรับใช้ในผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้นำค่าที่ได้มาจัดให้อยู่ในเกณฑ์ โดยมีการปรับใช้กับคนเอเซียดังนี้


ทั้งนี้ค่า BMI  ถือเป็นการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นเท่านั้น โดยผู้ที่มีค่า BMI ต่ำอาจมีภาวะหรือโรคซ้อนอยู่ได้เช่นเดียวกัน ในทางปฏิบัติยังมีการตรวจด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น ค่าสัดส่วนเส้นรอบเอว/รอบสะโพก  การวัดความหนาของผิวหนัง

เรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ
แหล่งข้อมูล : en.wikipedia.org   www.thaihealth.or.th