[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

โรคตาในวัยทำงาน

โรคตาในวัยทำงาน


            วัยทำงาน เป็นช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้สายตามากกว่าช่วงเวลาอื่น ดังนั้นการดูแลถนอมดวงตาให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆจึงเป็นสิ่งจำเป็น โรคตาที่พบได้บ่อยในวัยทำงานที่ควรรู้จัก ได้แก่ 


สายตาผิดปกติ

            คือภาวะที่ทำให้ตามัวที่มีลักษณะคล้ายการถ่ายภาพไม่ชัดหรือภาพไม่โฟกัส อาจเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง  การแก้ไขการเป็นภาพไม่ชัดจากภาวะสายตาผิดปกติมีดังนี้คือ 

  1. การใช้แว่นตา  เป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัย โดยทั่วไปอย่างน้อยในการวัดแว่นสายตาครั้งแรก ควรได้พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าไม่มีโรคทางตาอื่นที่รุนแรง แว่นตาควรได้รับการเปลี่ยนเมื่อการมองเห็นภาพด้วยแว่นนั้นเริ่มไม่ชัด หรือทำให้ผู้ใช้แว่นตารู้สึกปวดตาหรือปวดศีรษะ
  2. การใช้คอนแทคเลนส์  เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้มีปัญหาในการใช้แว่นตา คอนแทคเลนส์มีทั้งชนิดใช้ชั่วคราวแล้วทิ้ง และชนิดถาวรใช้ได้ 1-2 ปี โดยทั่วไปคอนแทคเลนส์ทุกชนิดให้ใส่เฉพาะเวลาที่จำเป็น ห้ามใส่นอน และควรดูแลความสะอาดอย่างถูกต้อง เพราะการใช้คอนแทคเลนส์ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งอาจทำให้ตาบอดได้
  3. การใช้เลเซอร์แก้ไขสายตา เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  โดยทั่วไปมักทำในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ระดับสายตาผิดปกติเริ่มไม่เปลี่ยนแปลง และต้องไม่มีโรคประจำตัวอย่างชนิดที่เป็นข้อห้าม  ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติที่สนใจจะทำเลเซอร์แก้ไขสายตา ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจสภาพตาก่อนรับคำแนะนำเพื่อการตัดสินใจต่อไป 


ปัญหาจากการใช้คอมพิวเตอร์

            ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับคนวัยทำงานเป็นอย่างมาก บางคนอาจจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์นานถึง 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาปวดตาจากการเพ่งสายตา เคืองตาจากภาวะตาแห้ง และตามัวจากการเพ่งค้างของเลนส์ตา ซึ่งมีข้อแนะนำสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ดังนี้ 

  1. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปวดตาจากการเพ่งหรือตามัวจากการเพ่งสายตาค้าง ควรมีการหยุดพักสายตาทุก 30 นาทีของการใช้คอมพิวเตอร์ต้องพักสายตาโดยการมองไปบริเวณกว้างๆเช่นนอกหน้าต่างอย่างน้อย 3-5 นาทีก่อนกลับมาทำงานกับคอมพิวเตอร์ใหม่ จะช่วยลดอาการปวดตาและตาพร่าได้
  2. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเคืองตาจากตาแห้ง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการนั่งใช้คอมพิวเตอร์บริเวณที่มีลมพัด ทั้งจากพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ และแนะนำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์กระพริบตาบ่อยๆเมื่อรู้สึกเคืองตา หากอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมจะทำให้อาการเคืองตาดีขึ้นได้ 


โรคต้อลมและต้อเนื้อ

            เกิดจากเยื่อบุตาขาวสัมผัสสิ่งระคายเคือง เช่น ลม ฝุ่นหรือแสงแดดจ้าๆเป็นระยะเวลานาน ตาทำให้เกิดการหนาตัวและอักเสบของเยื่อบุตาขาว โดยหากมีการหนาตัวเฉพาะบริเวณตาขาว จะเรียกว่าโรคต้อลม ต่อมาหากอาการของโรครุนแรงมากขึ้น อาจลุกลามเข้าบริเวณตาดำจะเรียกว่าโรคต้อเนื้อ ซึ่งอาการของโรคต้อลมและโรคต้อเนื้อ คือ จะทำให้รู้สึกเคืองตา แสบตา ตาแดงบริเวณต้อเมื่อสัมผัสกับฝุ่น ลม หรือแสงแดดจ้าๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการอักเสบของต้อแล้ว ยังทำให้ต้อลมและต้อเนื้อลุกลามมากขึ้น  ดังนั้นผู้ป่วยโรคต้อลมและต้อเนื้อ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น ลม และแสงจ้า  นอกจากนั้นต้องไม่ซื้อยาหยอดตาจากร้านขายยามาหลอดตาเอง เพราะยาบางชนิดอาจมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ซึ่งอาจทำให้ตาบอดจากโรคต้อหินแทรกซ้อนได้ 


อุบัติเหตุกับดวงตา

            ดวงตาเป็นอวัยวะที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพราะอุบัติเหตุอาจทำให้ต้องสูญตาเสียดวงตาไปตลอดชีวิต วิธีการป้องกันอุบัติเหตุต่อดวงตาที่พบได้บ่อยในวัยทำงานได้แก่ 

  1. สิ่งแปลกปลอมปลิวหรือกระเด็นเข้าตา กรณีเป็นฝุ่นปลิวเข้าตา ห้ามใช้มือขยี้ตา เพราะจะทำให้ฝุ่นฝังแน่นในกระจกตา ดังนั้นเมื่อมีฝุ่นปลิวเข้าตา ให้หลับตากระพริบตา น้ำตาจะล้างฝุ่นออกจากตาได้ หรืออาจใช้การลืมตาในน้ำสะอาดก็มักทำให้ฝุ่นออกจากตาได้  สำหรับกรณีสิ่งแปลกปลอมที่รุนแรงเข้าตา เช่นการตอกเศษตะปูกระเด็นเข้าตา หรือการถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตา โดยทั่วไปในการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตา ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน แต่หากเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาแล้วควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันที
  2. อุบัติเหตุจากกระจกรถยนต์ เป็นสาเหตุอุบัติเหตุต่อดวงตาที่พบได้บ่อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หากผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดนิรภัย จะมีโอกาสสูงที่ใบหน้าหรือดวงตาจะพุ่งไปกระทบกับกระจกหน้ารถ ทำให้กระจกรถบาดดวงตาทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ขับขี่หรือนั่งโดยสารรถยนต์ ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ เพื่อป้องกันการถูกเศษกระจกรถบาดดวงตา ทำให้ตาบอดได้ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.rcopt.org/news-public-69.html

ขอขอบคุณภาพจาก : www.tristarhealthcare.net, www.thairath.co.th, www.bkkparttime.com 

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลสิกแก้ปัญหาสายตา

การแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ คือ

สายตาสั้น (myopia) สายตายาว

(hyperopia) หรือสายตาเอียง

(astigmatism) นอกจากการใช้  ...

อ่านต่อ

เห็นหยากไย่ลอย ทำให้ตาบอด

จริงหรือ

เชื่อว่าคงมีหลายๆท่านที่เคยหรือ

กำลังมีอาการคล้ายมีหยากไย่

แมลงวัน ยุง หรือใย...

อ่านต่อ

โรคตาแห้ง

น้ำตาของคนเรามี 3 ชั้น ชั้นในสุด

ที่ติดกับแก้วตาจะเป็นเมือก ชั้นกลาง

เป็นน้ำ เป็นตัวให้อาหารและออกซิเจน ...

อ่านต่อ

โรคตาในวัยทำงาน

วัยทำงาน เป็นช่วงเวลาที่มี

ความจำเป็นต้องใช้สายตามาก

กว่าช่วงเวลาอื่น ดังนั้นการดูแล ...

อ่านต่อ

โรคเบาหวานขึ้นตา

ตา เป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง คือโรค

เบาหวาน เช่นเดียวกับอวัยวะหลายๆ ...

อ่านต่อ

โรคต้อลม ต้อเนื้อ

ต้อลม คือ ส่วนของเยื้อบุตาขาว

ที่เกิดการเสื่อมและหนาตัวขึ้น

มองเห็นเป็นเนื้อนูนสีขาวปนเหลือง

อยู่ตรงตาขาวชิดขอบตาดำ  ...

อ่านต่อ

โรคตาในวัยทำงาน Vertigo อาการบ้านหมุน

สโมสรสุขภาพ - หินปูนในหูหลุดกับภาวะบ้านหมุน ปวดตาตาพร่า หูอื้อ มีเสียงดังในหู ชาหน้า

Tags : ตา โรคตา วัยทำงาน ต้อ อุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view