[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีกันดีกว่า ตอนที่ 2

มารู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีกันดีกว่า ตอนที่ 2


การรักษาพยาธิใบไม้ในตับ
          ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกการรักษาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสามารถทำได้โดยการถ่ายพยาธิ ด้วยยาพราซิควันเทล ในขนาด 40 มิลลิกรัม ต่อ น้ำหนักตัว  1  กิโลกรัมครั้งเดียว หรือ ขนาด 25 มิลลิกรัม ต่อ น้ำหนักตัว  1  กิโลกรัม  3  ครั้งในหนึ่งวัน  เม็ดยาส่วนใหญ่มีขนาด  600  มิลลิกรัมและควรกินโดยไม่ต้องเคี้ยว อัตราการหายจากการติดเชื้อประมาณร้อยละ 95  การกินยาถ่ายพยาธิควรกินหลังอาหารทันทีเพื่อการดูดซึมของยาที่ดี และป้องกันอาหารแพ้ยา เช่น คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสีย หากท้องว่าง

          ความเชื่อของประชาชนทั่วไปว่าการกินยาถ่ายพยาธิทุกปี และกลับไปกินปลาดิบอีก สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับได้นั้น เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะยิ่งกินยาถ่ายพยาธิหลายครั้งจะทำให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีมากเป็นระยะๆ กระตุ้นกลไกให้พยาธิใบไม้ในตับก่อให้เกิดมะเร็งเร็วขึ้น


การรักษามะเร็งท่อน้ำดี 

          มะเร็งในระยะเริ่มแรก คือ ผู้ที่ตรวจพบจากการคัดกรองมีก้อนขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร หรือพบมีท่อน้ำดีโตเฉพาะที่กลีบใดกลีบหนึ่งของตับ การผ่าตัดเอามะเร็งเฉพาะกลีบตับนั้นๆ ออก จะเป็นการรักษาที่การรักษามะเร็งท่อน้ำดี ดีที่สุดที่สามารถคาดหวังให้ผู้ป่วยหายได้

          มะเร็งตับที่มีอาการอุดตันของท่อน้ำดี และมาพบแพทย์ด้วยอาการตาเหลืองตัวเหลือง การรักษาโดยการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้ชำนาญเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด โดยความรู้และทักษารวมถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดในปัจจุบัน สามารถผ่าตัดตับซีกที่เป็นมะเร็งออก และทำการผ่าตัดทางเดินน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กให้ใหม่ หลังการรักษาหากพบมะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง อาจต้องรักษาเพิ่มเติมโดยการให้ยาเคมีบำบัด การรักษาดังกล่าวในปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดต่ำไม่เกินร้อยละ 10 โดยแพทย์ผ่าตัดที่มีความชำนาญสูง ผู้ป่วยมีความหวังที่จะยืดอายุได้เกิน 1 ปี ในรายที่ผ่าตัดเนื้องอกได้หมดจะมีโอกาสมีชีวิตได้นานเกิน 5 ปี  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่สามารถผ่าตัดได้ อาจพิจารณารักษาอาการเหลืองและอาการคันโดยการระบายน้ำดีด้วยการใส่ท่อผ่านทางผิวหนังหรือผ่านทางการส่องกล้อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากอาการคันได้ หากไม่ทำการระบายน้ำดี ปล่อยให้ผู้ป่วยเหลืองขึ้นตามลำดับ จะนำไปสู่ภาวะตับและไตวาย รวมถึงการติดเชื้อในทางเดินน้ำดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายในประมาณ 4 เดือน

          มะเร็งท่อน้ำดีประเภทที่สอง ได้แก่ มะเร็งที่มีตับโตมีก้อนมะเร็งในเนื้อตับ การรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดเอากลีบตับหรือซีกตับนั้นออกรวมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงออกด้วยเครื่องมือการผ่าตัด ณ ปัจจุบันทำให้การผ่าตัดนี้ปลอดภัยขึ้น มีการเสียเลือดน้อย อัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดโดยผู้เชี่ยวชาญไม่เกินร้อยละ 5 ถ้าผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย โอกาสที่ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 3-5 ปี หลังผ่าตัดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมีการกระจายตัวของมะเร็งไปที่อวัยวะอื่นๆ แล้วหรือไม่

          ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย จะมีอาการตับโต ตาเหลืองตัวเหลือง คันตามตัว ท้องโต ขาบวม ปวดท้อง ปวดหลังและปวดไหล่มากจนไม่สามารถพักผ่อนหรือนอนหลับได้ แพทย์สามารถให้การรักษาแบบประคับประครองบรรเทาอาการต่างๆ ได้ด้วยยา ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานน้อยลงและดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้านได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ความรู้ด้านการรักษาแบบประคับประครองนี้ได้ก้าวหน้าไปมากในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการรักษาทางกายเพื่อลดความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ และการรักษาทางจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ป่วยและญาติ นำพาผู้ป่วยไปสู่ระยะสุดท้ายด้วยความสงบ 


ข้อสรุปสำคัญสำหรับประชาชนทั่วไป 

          1. พยาธิใบไม้ในตับ มีความสำคัญที่พวกเราจะต้องรู้จักและป้องกันมิให้ติดโรคพยาธินี้ เพราะพยาธิสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้

          2. ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นพยาธิใบไม้ในตับ โดยงดการรับประทานปลาน้ำจืดดิบ
          3. ความเชื่อว่าการบีบมะนาวหรือมดแดงผสมในปลาดิบจะทำให้เนื้อปลาสุกได้ เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะพยาธิตัวอ่อนยังมีชีวิตอยู่ และสามารถก่อให้เกิดโรคได้
          4. ความเชื่อของประชาชนทั่วไปว่าการกินยาถ่ายพยาธิทุกปี และกลับไปกินปลาดิบอีก สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับได้นั้น เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะยิ่งกินยาถ่ายพยาธิหลายครั้งจะทำให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีมากเป็นระยะๆ กระตุ้นกลไกให้พยาธิใบ้ในตับ ก่อให้เกิดมะเร็งเร็วขึ้น
             5. มะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร พบมีท่อน้ำดีโตเฉพาะที่กลีบใดกลีบหนึ่งของตับ การผ่าตัดเอามะเร็งเฉพาะกลีบตับนั้นๆ ออก จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดที่สามารถคาดหวังให้ผู้ป่วยหายได้
             6. การป้องกันไม่ให้เกิดโรคย่อมดีกว่าการรักษา 
   

ภาพประกอบ: www.home.kku.ac.th

กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี เกิดจากภาวะไม่สมดุล

ของสารประกอบในน้ำดี ซึ่งเมื่อมีนิ่ว

เกิดขึ้นแล้ว อาจมีอาการตั้งแต่ ...

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับโรคไตที่ควรทราบ

ไตเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินปัสสาวะ

ซึ่งมีหน้าที่สร้างปัสสาวะ ทางเดิน

ปัสสาวะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ...

อ่านต่อ

กระเพาะปัสสาวะไวเกิน (Overactive

bladder)

คือกลุ่มอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาจมี

อาการปัสสาวะราด ต้องลุกเข้า...

อ่านต่อ

หน้าที่และโครงสร้างระบบขับปัสสาวะ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ( Urinary system )

เป็นระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง

ทำหน้าที่ร่วมกันในการทำน้ำ ...

อ่านต่อ

โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่กรดน้ำ

ย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อน ขึ้น

มาในหลอดอาหาร ทำให้เกิดการ ...

อ่านต่อ

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง เกิดจากหลายสาเหตุ

ที่สำคัญคือ เกิดจาก โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์...

อ่านต่อ

โรคกรดไหลย้อน โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

การขับถ่าย อาหารต้านโรคไต

Tags : พยาธิใบไม้ในตับ  มะเร็งท่อน้ำดี  การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี  การรักษาพยาธิใบไม้ในตับ  การรักษามะเร็งท่อน้ำดี

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view