[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...กันเถอะ ตอนที่ 2

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...กันเถอะ ตอนที่ 2

หลักการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

          ปัจจุบันความดันโลหิตสูงจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วย จุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตายซึ่งจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้น จะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น แพทย์จึงต้องตรวจค้นภาวะอื่น ๆ ที่อาจพบในตัวผู้ป่วยด้วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน ผนังหัวใจห้องซ้ายล่างหนา โรคเกาต์ เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะต้องดำเนินการควบคุมและรักษาคู่ไปกับการรักษาความดันโลหิตจึงจะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพเต็มที่


การรักษาหลักการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

การรักษาความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย

          1. การรักษาโดยไม่ใช้ยา นั่นคือ การปรับพฤติกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

            2. การรักษาด้วยยา ซึ่งยาลดความดันโลหิตมีหลายกลุ่ม แพทย์สามารถเลือดใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย


ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ท่านควรปฏิบัติเพื่อช่วยแพทย์ของท่านในการควบคุมความดันโลหิต

          1. ควบคุมอาหาร : การลดน้ำหนักสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้และช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แม้ท่านจะไม่จัดว่าอ้วน แต่การลดอาหารประเภทไขมันก็เป็นสิ่งที่ดี

          - หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้เนย  ไขมัน และน้ำมันในการปรุงอาหาร

          - หลีกเลี่ยงอาหารทอด ให้รับประทานอาหารประเภท อบ นึ่ง ต้มแทน

          - รับประทานอาหารประเภท ผัก ถั่ว ผลไม้ ให้มากขึ้น

          - หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา

          - ดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน นมพร่องไขมัน และน้ำผลไม้

           2. รับประทานอาหารที่ไม่เค็มจัด : การรับประทานเกลือมากจะทำให้ความดันโลหิตสูงและไตทำงานหนัก การลดปริมาณเกลือในอาหารควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน

การควบคุมอาหาร          - หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของดองเค็ม เนื้อเค็ม ซุปกระป๋อง ซอสมะเขือเทศ

          - อาหารที่โรยเกลือมาก ๆ

          - ใช้เครื่องเทศแทนเกลือหรือผลชูรส

          - รับประทานแต่อาหารว่างที่มีเครื่องหมาย “เกลือต่ำ” (low salt) หรือ “ปราศจากเกลือ” (salt-free)

          3. หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์เครียด : หากเป็นไปได้พยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เครียดทั้งที่ทำงานและที่บ้าน พยายามตอบสนองอย่างมีสติและนุ่มนวลต่อสภาพที่เครียดซึ่งท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยงได้

         4. หยุดสูบบุหรี่ : การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็งในปอด อัมพาตโรคหัวใจขาดเลือดและความดันโลหิตสูงได้ บุหรี่ทำให้เกิดการทำลายและส่งเสริมการหดตัวของหลอดเลือด ทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาต

          5. งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ : การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ควรงดหรือดื่มในปริมาณน้อย เช่น ในวันหนึ่ง ๆ ไม่ควรดื่มสุราเกิน 44 ลบ.ซม. เบียร์ 355 ลบ.ซม. ไวน์ 148 ลบ.ซม.

          6. ออกกำลังกายแต่พอประมาณ : การเดินวันละ 20-30 นาที จะช่วยท่านลดน้ำหนักได้ ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และป้องกันโรคของหลอดเลือดได้ ก่อนเริ่มออกกำลังกายใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน

         7. รับประทานยาให้สม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง : แจ้งให้แพทย์ของท่านทราบถึงยาต่าง ๆ ที่ท่านรับประทานอยู่ เช่น ยาคุมกำเนิด ยาแก้ปวด เป็นต้น รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมียาชนิดในที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบาย ควรแจ้งให้แพทย์ของท่านทราบทันที เพราะท่านอาจต้องการยาในขนาดที่ลดลง หรือ เปลี่ยนยา รับประทานยาให้สม่ำเสมอจนกว่าแพทย์ของท่านจะบอกให้หยุด

        8. ตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ : ในกรณีท่านมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเรียนรู้วิธีวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง อาจทำการวัดความดันโลหิตสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อมีอาการเครียด ปวดศีรษะ ไม่จำเป็นต้องวัดความดันโลหิตถี่เกินความจำเป็น และควรจดบันทึกวัน เวลา ค่าที่วัดได้ทุกครั้งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ของท่านในการควบคุมความดันโลหิต

ข้อมูล: เอกสาร "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง" โดย สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

ภาพประกอบ:  www.naturalsociety.com, www.healthymealexperts.com, www.blog.oransi.com

 

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มารู้จัก...โรคความดันโลหิตสูง...

กันเถอะ ตอนที่ 1

ความดันโลหิตเป็นแรงดันเลือด

ที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไป

เลี้ยงทั่วร่างกายจะมี 2 ค่า ความ  ...

อ่านต่อ

โรคความดันโลหิตสูง

ในอดีตอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่

คือ เกษตรกร ซึ่งมีการดำรงชีวิต

แบบเรียบง่ายกินอยู่อย่างไทย

ทำให้สถิติการเกิดโรคความดันโ  ...

อ่านต่อ

ภาวะไขมันในเลือดสูง

Hypercholesterolemia

ภาวะไขมันในเลือดสูง นี้เป็นปัจจัย

เสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โดย

เฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัว  ...

อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ง

พอง ( Aortic Aneurysm )

หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)

เป็นท่อนำเลือดแดง จากหัวใจไป

หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย  ...

อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองประชาชน

ทั่วไปมักเรียกว่า โรคอัมพฤกษ์

หรืออัมพาต โรคนี้แบ่งออกเป็น

2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ...

อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่

โป่งพอง ( Aortic Aneurysm )

หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)

เป็นท่อนำเลือดแดง จากหัวใจไป

หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย  ...

อ่านต่อ

โรคลิ้นหัวใจ อาการเป็นอย่างไร ? ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมอง

หายใจช้า ๆ ลดความดันสูง ตอนที่ 2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอเลสเตอรอล

Tags : โรคความดันโลหิตสูง  ความดันโลหิต  โรคพันธุกรรม  อาหารรสจัด  ควบคุมอาหาร

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view