[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง... วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง... วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

         

          ผู้หญิงควรรู้ไว้ว่า มะเร็งปากมดลูกที่ผู้หญิงอาจพานพบนั้นไม่เหมือนมะเร็งอื่น เพราะเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ เพียงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ และรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ผู้หญิงมักไม่กล้าตรวจคัดกรอง และไม่ใส่ใจเรื่องวัคซีนชนิดนี้ ส่งผลให้อัตราการตายของหญิงไทยด้วยมะเร็งปากมดลูก ยังพบได้ไม่น้อย!


การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

          อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดเสวนา “ก้าวที่กล้าเพื่อยุติมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย” โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้รู้ที่ติดตามสถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ เริ่มจาก น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันลดอัตราการตายของผู้หญิงและเด็ก โดยตั้งเป้าหมายร่วมกับสหประชาชาติว่า จะต้องลดอัตราการตายของผู้หญิงและเด็กทั่วโลกลงให้ได้ 16 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 โดยล่าสุดรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลสุขภาพของประชาชนไว้นับแสนล้านบาท ประเด็นไม่ได้อยู่ที่มีเงินหรือไม่มีเงิน แต่ประเด็นอยู่ที่จะบริหารเงินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด”

          ฟาก รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยถึงการดูแลเรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่หญิงไทย สิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติมาโดยตลอดคือการกำหนดให้ผู้หญิงไทยทุกคนที่อายุ 35 ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้ตรวจคัดกรองต่อเนื่องทุก 5 ปี แต่ข้อเท็จจริงนี้พบว่า ที่ผ่านมาผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงสุดเพียงร้อยละ 50 ไม่เคยตรวจเลยร้อยละ 37 สาเหตุที่ไม่เข้ารับการตรวจ และไม่เข้ารับการตรวจซ้ำทุก 5 ปีนั้น เป็นเพราะเขินอาย และกังวลว่าจะพบเชื้อ

          ส่วนผู้ร่วมสถาบัน อย่าง ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ กล่าวเสริมว่า “การตรวจคัดกรองเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว เจอเชื้อเร็วเท่าไหร่ก็รักษาให้หายขาดได้เร็วเท่านั้น แต่ประเด็นคือปัจจุบันโลกเรามีวิทยาการที่ก้าวหน้าแล้ว เรามีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีแล้ว ไม่ต้องรอให้ติดเชื้อก่อน แล้วไปพยายามรักษาเอาตอนที่คัดกรองเจอทำไมไม่ป้องกันก่อน วัคซีนนี้ทำมาจากเปลือกไวรัส ไม่มีอันตรายแต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้จริง ๆ แล้วเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ขั้นพื้นฐานตามข้อตกลง ICPD ด้วยซ้ำ หมายถึงว่า หากมีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้หญิงดีขึ้น รัฐบาลก็ต้องจัดสรรให้”

         

                                                    วัคซีนเอชพีวี

          เรื่องวัคซีนเอชพีวี ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยมากที่สุดคือสายพันธุ์ 16 กับ 18 ซึ่งวัคซีนเอชพีวีที่มีอยู่ในโลกตอนนี้ก็ป้องกันทั้งสองสายพันธุ์นี้ได้ 100% ในการฉีดก็ควรจะฉีดให้แก่เด็กผู้หญิงก่อนที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ก็ควรจะอายุประมาณ 9 - 12 ปี วัคซีนจะมีทั้งหมด 3 เข็ม เข็มที่หนึ่งกับสองฉีดห่างกัน 1 – 2 เดือน เข็มที่สาม 6 เดือนหลังจากเข็มที่หนึ่ง ฉีดครบสามเข็มก็สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีได้ยาวนับ 30 ปีโดยไม่ต้องฉีดกระตุ้น ถามว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วจะฉีดได้ไหมก็ตอบว่าสามารถฉีดได้ อยู่ที่ว่าเรารับเชื้อเข้าไปแล้วหรือยัง บางทีบางคนมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเชื้อมาแบบนี้ก็ยังฉีดป้องกันได้ หรืออาจจะฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำก็ได้”

          สำหรับราคาของวัคซีนเอชพีวีที่หลายฝ่ายกังวล อาจแพงเกินที่รัฐบาลไทยเอื้อมถึง ทางรศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลการศึกษาด้านความคุ้มค่าของการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กผู้หญิงว่า “ผลการศึกษาแสดงถึงความคุ้มค่าของวัคซีนเอชพีวี หมายความว่า เมื่อวัดมวลรวมของการมีความสุขเพราะไม่มีการเจ็บป่วยและสูญเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งปากมดลูกแล้ว ตัวเลขที่ได้เป็น 1.2 เท่าของ GDP ซึ่งตัวเลขที่สูงกว่า GDP แบบนี้ก็แสดงว่าวัคซีนนี้มีความคุ้มค่า

           และนี่เป็นการศึกษาที่ราคาปัจจุบันของวัคซีนคือราคาเข็มละ 2,000 บาท สามเข็ม 6,000 บาท ดังนั้น หากจัดซื้อวัคซีนเอชพีวีให้แก่เด็กผู้หญิงอายุ 12 ปีทุกคน ย่อมหมายถึงการซื้อในปริมาณที่มหาศาล ซึ่งย่อมทำให้ราคายิ่งต่ำลงและก็จะยิ่งมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้วัคซีนนี้ยังสามารถป้องกันโรคอื่นที่เกิดจากไวรัสเอชพีวีได้อีกด้วย เช่น โรคหูดหงอนไก่ ดังนั้นคุ้มค่าแน่นอน”

          จากราคาวัคซีนเอชพีวีดังกล่าวอาจเกิดคำถามตามมาว่า ราคาเท่าใดที่รัฐบาลไทยยินดีจะซื้อเพื่อนำมาฉีดให้แก่เด็กผู้หญิงอายุ 12 ปีทุกคน ? รศ.ดร.สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิบายว่า “ประเทศที่ซื้อวัคซีนนี้ได้ในราคาต่ำกว่าที่อื่นมีเพียง 56 ประเทศ เรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศกาวี่ (GAVI) ผู้ผลิตยินดีขายให้ประเทศเหล่านี้ในราคาประมาณ 150 บาทต่อเข็ม เพราะประเทศเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรไม่เกิน 1,550 เหรียญสหรัฐ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากร 4,000 เหรียญสหรัฐ เราจึงซื้อในราคาเข็มละ 150 บาทอย่างเขาไม่ได้ ซึ่งก็ต้องมาตกลงกันว่าจะซื้อขายกันได้ที่เข็มละกี่บาท ผู้ซื้อคือรัฐบาลไทย ผู้ขายคือผู้ผลิตยา อย่างน้อยคนสองกลุ่มนี้ต้องหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน หาข้อตกลงเรื่องราคาร่วมกัน ต้องบอกเลยว่าเดิมพันของการหารือกันตรงนี้คือชีวิตและอนาคตของผู้หญิงไทย”

   

ข้อมูล: http://www.dailynews.co.th/article/440/202357

ภาพประกอบ: www.healthy.feedbookmark.com, www.siamca.com, www.cervicalcancerthai.blogspot.com

   

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัคซีนไข้เหลือง

วัคซีนไข้เหลือง ตอนที่ 1

วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever 

vaccine) จัดเป็นวัคซีนที่จำเป็น

ต้องได้รับก่อนการเดินทาง ...

อ่านต่อ

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง

การฉีดวัคซีนถือเป็นการป้องกันโรคที่ดี

ที่สุดวิธีหนึ่งเพราะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย ซึ่งแต่ละประเทศจะมี ...

อ่านต่อ

วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) ตอนที่ 2

วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever

vaccine) ตอนที่ 2

มีข้อควรรู้บางประการที่สำคัญเกี่ยวกับ

วัคซีนไข้เหลือง 1. วัคซีนไข้เหลือง ...

อ่านต่อ

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน

ปัจจุบันวิธีการผลิตวัคซีนมีความ

ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อาจแบ่ง

วิธีการผลิตตามเทคโนโลยีการผลิต ...

อ่านต่อ


การตรวจสุขภาพประจำปี

โรคมะเร็งตับ

Tags : วัคซีน  HPV  มะเร็งปากมดลูก  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  การฉีดวัคซีน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view