[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

น่าเสียดายหากสมอง Expired ก่อนกำหนด

น่าเสียดายหากสมอง Expired ก่อนกำหนด

         หลงลืมทิศทาง คิดหาคำพูดที่ต้องการจะพูดไม่ออก เรียกชื่อคน สิ่งของไม่ถูก... ดูเหมือนว่าอาการเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หนำซ้ำยังเคยเกิดขึ้นกับคนแทบทุกคน ถ้าเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็คงไม่ต้องกังวลอะไร แต่หากเกิดบ่อย ๆ ยิ่งนานวันยิ่งเป็นมาก... แบบนี้คงมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้อีกต่อไป

          โรคสมองเสื่อม หรือ Dementia เป็นคำเรียกกลุ่มอาการ ซึ่งเกิดจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลง ทั้งด้านที่เกี่ยวกับความจำ การใช้ความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ และยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพร่วมด้วยได้ เช่น หงุดหงิดง่าย เฉื่อยชา หรือเมินเฉย เป็นต้น อาการของภาวะสมองเสื่อมจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลานานเป็นปี โดยตัวผู้ป่วยเองอาจไม่สังเกตเห็น แต่คนรอบข้างมักจะสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นได้ ซึ่งในที่สุดอาการของภาวะสมองเสื่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน


ใครคือกลุ่มเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมกลุ่มเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม

          โรคสมองเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัย แต่อุบัติการณ์และความชุกของโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นตามอายุ การเกิดสมองเสื่อมในประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อม มีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) 

          ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งมีผลต่อหลอดเลือด เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้ที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานาน ผู้ที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ ไม่ค่อยออกกำลังกาย พักผ่อนน้อย หรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ


สาเหตุของโรคสมองเสื่อม

          ภาวะสมองเสื่อม อาจมาจากปัญหาทางสมองเอง หรือภาวะของโรคนอกสมองที่ทำให้เกิดมีอาการคล้ายสมองเสื่อม อาการต่างๆ ของโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด รองลงมาคือโรคสมองเสื่อมจากเส้นเลือดในสมอง นอกจากนี้สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมที่พบได้คือ โรคพาร์กินสัน, สมองเสื่อมที่มาจากความบกพร่องของสมองส่วนหน้า, สมองเสื่อมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจากโรคเอดส์เป็นต้น


อาการสำคัญของโรคสมองเสื่อมอาการสำคัญของโรคสมองเสื่อม

          ผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะแรกอาจมีอาการไม่มากนัก โดยเฉพาะอาการหลงลืมและยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่จะเป็นมากเมื่อเวลาผ่านไป อาการดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาด้านพฤติกรรม และอาการทางระบบประสาทอื่นๆ ตามมา ซึ่งอาการที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมมีดังนี้

           - ความจำเสื่อม โดยเฉพาะความจำระยะสั้น หรือมีความบกพร่องในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากเกินวัย เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน เช่น การวางของแล้วลืม จำนัดหมายที่สำคัญไม่ได้ ลืมไปแล้วว่าเมื่อสักครู่พูดอะไร ใครมาพบบ้างในวันนี้ และหากมีความรุนแรงมากขึ้น ความจำในอดีตจะเสื่อมด้วย

           - ไม่สามารถทำสิ่งที่เคยทำได้ เช่น ลืมไปว่าจะปรุงอาหารชนิดนี้ได้อย่างไร ทั้งที่เคยทำมาก่อน

           - มีปัญหาในการใช้ภาษา เช่น พูดไม่รู้เรื่อง พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ เรียกชื่อคน หรือสิ่งของผิดเพี้ยนไป ลำบากในการหาคำพูดที่ถูกต้อง ทำให้ผู้อื่นฟังไม่เข้าใจ มีปัญหาในการลำดับทิศทางและเวลา ทำให้เกิดการหลงทาง หรือกลับบ้านตัวเองไม่ถูก
          - สติปัญญาลดลง การคิดเรื่องยาก ๆ หรือคิดแก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้ มีการตัดสินใจผิดพลาด
วางของผิดที่ผิดทาง เช่น เอาโทรศัพท์ไปวางในตู้เย็น เอานาฬิกาข้อมือใส่เหยือกน้ำ เป็นต้น
           - อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว เช่น เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวร้องไห้ เดี๋ยวสงบ
          - บุคลิกเปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ซึมเศร้า หรืออาจมีบุคลิกที่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แม้แต่การอาบน้ำ เข้าห้องน้ำ จึงต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา 

เนื่องจากสาเหตุของโรคสมองเสื่อมมีมากมายหลายสาเหตุ ดังนั้น เมื่อมีอาการน่าสงสัย ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจร่างกายโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่า ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมจริงหรือไม่ สาเหตุมาจากอะไร


แนวทางการตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

          มีอาการผิดปกติแพทย์จะให้ทำแบบคัดกรอง ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งผลจากแบบคัดกรองดังกล่าว สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในข่ายน่าสงสัยว่าอาจมีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ หากผลตรวจบ่งชี้ไปในทางที่น่าจะมีภาวะสมองเสื่อม แพทย์จะทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อแยกโรคต่าง ๆ ภายนอกสมองที่อาจมีผลต่อความจำหรือภาวะสมองเสื่อม เมื่อแยกโรคทั่วไปออกแล้วแพทย์จะทำการตรวจส่วนของปัญหาภายในสมอง ซึ่งจะต้องแยกโรคติดเชื้อ เนื้องอก โพรงน้ำไขสันหลังขยายตัว เส้นเลือดตีบออกไปจากภาวะสมองเสื่อมหรือฝ่อ โดยการถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสมต่อไป

          สำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สงสัยว่าคนใกล้ชิดมีอาการผิดปกติที่อาจมีความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม สามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์เบื้องต้นได้ที่ http://www.vejthani.net/Alzheimer_test ซึ่งจะประเมินด้วยคะแนน ที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม


วิธีการรักษา

          ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม มีทั้งรูปแบบยารับประทาน และแผ่นแปะที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ โดยอาการอาจจะไม่กลับมาดีเหมือนเดิม แต่ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดความรุนแรงของของอารมณ์ลงได้
         

          ในคนทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นบางครั้งอาจมีอาการหลง ๆ ลืม ๆ ได้บ้าง แต่อาการหลงลืมในโรคสมองเสื่อม จะมีลักษณะแตกต่างออกไป คืออาการหลงลืมจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อย ๆ จำเรื่องราวเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ และถ้าเป็นมากขึ้นอาจจำไม่ได้ว่าใส่เสื้ออย่างไร อาบน้ำอย่างไร หรือแม้กระทั่งไม่สามารถพูดได้เป็นประโยค ซึ่งจะนำความลำบากมาสู่การใช้ชีวิตประจำวัน คนรอบข้างต้องเข้าใจและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

   

ข้อมูล: http://www.vejthani.com/web-thailand/Neuro_Expired.php

ภาพประกอบ: www.consumeraffairs.com, www.medicalanomalies.blogspot.com, www.worldhealth.net

                                                                                                                                                    

กลับหน้าแรก >>

                                                 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มือนั้นสำคัญเท่าใบหน้า

มีคำถามถูกส่งมามากมาย ซึ่งก็มีแต่

ปรึกษาปัญหาการดูแลใบหน้าให้ตึง

สดใส บาง เนียน จนเก็บไปฝันว่า  ...

อ่านต่อ

แพ้ยาหรือแค่ ผลข้างเคียงจากยา

คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจคลาด

เคลื่อนเกี่ยวกับการแพ้ยา เมื่อใดก็

ตามที่มีอาการไม่พึงประสงค์ ...

อ่านต่อ

เคล็ดลับชะลอวัย

ยามที่จิตรกรจะร่างภาพขึ้นมาบนผืน

ผ้าใบ ภาพในใจต้องมาก่อน กล่าว

โดยสามัญคือใช้สมองร่างภาพ ...

อ่านต่อ

อันตรายจากการใช้ยาระบาย

เป็นประจำ

คนส่วนใหญ่คิดว่าแค่ยาระบายไม่มี

อันตรายอะไร บางคนใช้ยาระบาย...

อ่านต่อ

ภัยสุขภาพยุคดิจิตอล

สำรวจตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อ

ภัยสุขภาพในยุคสังคมดิจิตอลหรือ

ไม่ ??? ...

อ่านต่อ

ความสุขและทุกข์ของคนทำงาน

แม้อัตราการวางงานจะเริ่มลดลงและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลัง

จะดีขึ้น แต่สภาวะทาง...

อ่านต่อ


ดื่มคอลาเจนแล้วไม่แก่จริงหรือ

กินเพื่อสุขภาพ 1

ดูแลตัวเองไม่ให้แก่ กินเพื่อสุขภาพ 2

Tags : สุขภาพทั่วไป  การดูแลสุขภาพ  สมองเสื่อม  Alzheimer

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view