[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ถ้าจำเป็นต้องหย่าร้าง ตอนที่ 1

ถ้าจำเป็นต้องหย่าร้าง ตอนที่ 1

                   สถิติการหย่าร้างในประเทศไทยสูงขึ้นเช่นเดียวกับในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก การหย่าร้างเป็นการสิ้นสุดอย่างหนึ่งของชีวิตสมรส แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตการเป็นทั้งพ่อแม่ในคนเดียวกัน (Single Parent) ของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ตาม

          ชีวิตสมรสอาจสิ้นสุดได้แต่ครอบครัวจะสิ้นสุดมิได้ ครอบครัวจะดำรงอยู่ต่อไปโดยมีผู้นำที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียวกัน ไม่ว่าลูกจะอยู่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หากจำเป็นจะต้องหย่าร้างอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยพิจารณาเห็นแล้วว่าการหย่าร้างเป็นทางออกสุดท้ายของปัญหา คู่สมรสพึงเตือนตัวเองไว้เสมอว่า ชีวิตสมรสอาจสิ้นสุดแต่ครอบครัวจะดำรงอยู่ต่อไปแม้ชีวิตสมรสจะสลายตัวครอบครัวจะไม่มีวันสลายตาม พ่อแม่อาจหย่าร้างกันได้แต่ทั้งพ่อและแม่จะไม่มีวันหย่าร้างจากลูก คนเราอาจยุติการเป็นสามีภรรยากันได้ แต่จะยุติการเป็นพ่อแม่มิได้เป็นอันขาด ทั้งสองคนยังเป็นพ่อและแม่ของลูกตลอดไป ทั้งสองจะต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อลดปัญหาที่อาจตามมาเป็นผลพวงของการหย่าร้างให้เกิดผลกระทบต่อลูกน้อยที่สุด

          การหย่าร้างไม่ควรเป็นผลสืบเนื่องจากอารมณ์ชั่ววูบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยามโกรธ ยามน้อยใจ ยามแค้นใจคนเรามีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดอย่างมากการพิจารณาว่าจะอย่าร้างจึงมิใช่เรื่องด่วนแต่อย่างใด เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตสมรสก่อนอื่นสามีภรรยาควรเจรจาสื่อความรู้สึกและความคิดซึ่งกันและกัน ช่วยกันหาทางแก่ไข ไม่เก็บสะสมไว้เป็นดอกเบี้ยทบต้นหากจำเป็นควรแสดงหาความช่วยเหลือ เช่น โดยการปรึกษาผู้รู้ หรือผู้ทำงานในองค์กรที่ช่วยเหลือครอบครัว ในกรณีสุดวิสัยที่จะหลีกหลีกการอย่าร้าง ทั้งคู่จะต้องเตรียมตัวและเตรียมลูกให้พร้อมก่อนการอย่าร้างเพื่อป้องกัน หรืออย่างน้อยก็ช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่อาจเกิดแก่ลูกให้เหลือน้อยที่สุด


การเตรียมตัวก่อนอย่าร้าง

1. เตรียมปรับตัวต่อค่านิยมของสังคม

          - สังคมไทยแต่โบราณไม่ยอมรับการอย่าร้าง ถ้าปรึกษาผู้ใหญ่มักจะถูกคัดค้านไว้ก่อนเสมอโดยให้น้ำหนักน้อยแก่ข้อมูลและความรุนแรงของปัญหา ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่มีเจตคติในทางลบด้านเดียวต่อการหย่าร้าง โดยเฉพาะต่อฝ่ายหญิงจนถึงกับใช้คำว่า “แม่ม่ายผัวทิ้ง” ปัจจุบันอาจเป็นเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของสตรีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐสังคม ผู้หญิงพึ่งตนเองได้ไม่ต้องทนเป็นทาสในเรือนเบี้ยของผู้ชายบางคนอีกต่อไป จึงอย่าร้างได้ง่ายกว่าสตรีสมัยคุณย่าคุณยาย

การเตรียมใจเผชิญหน้ากับการไม่ยอมรับของสังคม          - การเตรียมใจเผชิญหน้ากับการไม่ยอมรับของสังคม อย่างไรก็ตามผู้หญิงไทยก้าวไปเร็วกว่าค่านิยมของสังคม การอย่าร้างจึงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยเท่าที่ควร แม้ว่าสังคมเริ่มจะเข้าใจและมีความคิดกว้างขึ้น ผู้ที่คิดจะอย่าร้างจึงควรเตรียมใจเผชิญกับความไม่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะฝ่ายหญิงวิธีเตรียมตัวที่ดีอย่างหนึ่งคือ การบอกตนเองว่า “ฉันได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ฉันได้ตัดสินใจถูกต้องแล้ว คนอื่นอาจไม่เข้าใจสถานการณ์ เขาอาจไม่รู้ว่าฉันได้พยายามแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดแล้ว ความจริงคนอื่นเขามีเจตนาดีอย่างเห็นเราอยู่ด้วยกันต่อไปอย่างมีความสุข ตามค่านิยมของเขาเท่านั้นเองแต่เขาไม่มีโอกาสเข้าใจสถานการณ์ของเรา”

          - การหย่าร้างไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นควรแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ ภายหลังการอย่าร้างใหม่ ๆ คู่หย่าร้างมักจะถูกถามคำถามต่าง ๆ นานา ซึ่งอาจรบกวนจิตใจหรือทำให้รู้สึกรำคาญ อันที่จริงคนอื่นไม่ควรถามถึงหรือออกความเห็นเรื่องนี้ภายหลังผ่านขั้นตอนตัดสินใจไปแล้ว เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแล้วยังอาจเป็นการสะกิดแผลใจและเป็นการเสียมรรยาทอีกด้วย คำพูดหรือจดหมายที่ดีที่สุดเมื่อทราบว่าเพื่อนหรือญาติของเราหย่าแล้วน่าจะเป็นไปในทำนองให้กำลังใจเช่น “ได้ทราบข่าวของการอย่าของเธอแล้ว ขอให้เธอตั้งตนชีวิตใหม่ที่มีความสุขมีอะไรจะให้ช่วยขอให้บอก” ไม่ควรพูดแสดงความเสียใจเพราะจริง ๆ แล้วเขาอาจดีใจก็ได้ที่พ้นทุกข์เสียที แต่ก็ไม่ควรแสดงความยินดี แม้จะรู้ว่าเขาแอบยินดีอยู่ในใจ เรื่องการอย่าร้างไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นควรแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจแต่อย่างใดทั้งสิ้น

2. เตรียมปรับตัวต่อปัญหาเศรษฐกิจ

          - ปัญหาในการเลี้ยงดูลูก คงมีคู่สมรสจำนวนน้อยที่จะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจภายหลังการหย่าร้าง เตรียมปรับตัวต่อปัญหาเศรษฐกิจคนเหล่านั้นมีปัญหาพิเศษว่าจะต้องแบ่งสินสมรสกี่ล้านบาทถึงจะดี ซึ่งไม่อยู่ในครอบเขตของหัวข้อนี้ คู่สมรสส่วนมากโดยเฉพาะฝ่ายที่มีรายได้น้อยกว่า จะเกิดปัญหาการเงินในการเลี้ยงลูกไม่มากก็น้อยหรือบางคนแม้แต่จะเลี้ยงตนเองให้รอด ควรทำความตกลงที่มีผลตามกฎหมายเสียก่อน ในขณะเดียวกันหาทางช่วยตนเองโดยเพิ่มรายได้ให้สามารถพึ่งตนเองได้เต็มที่ เช่นทำงานพิเศษบางอย่าง โดยคำนึงถึงเวลาที่ต้องใช้ในการอบรบเลี้ยงดูลูกด้วยมิฉะนั้น เด็กจะยิ่งรู้สึกถูกทอดทิ้ง ถ้าลูกยังเล็กมากควรหางานที่รับมาทำที่บ้านได้ เช่น การรับปักเสื้อโหล กระประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

          - วางแผนรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ ขอย้ำว่าการเงินไม่ใช่เรื่องเล็กการวางแผนรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญมากในระยะเตรียมตัวก่อนหย่าร้าง ผู้หญิงหลายคนมีความทุกข์เนื่องจากไม่ได้วางแผนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไว้ก่อน เมื่อวางแผนแล้วต้องลงมือขวนขวายติดต่อเพื่อปรับรายได้ทันที เพื่อนและญาติเป็นผู้ที่เราอาจขอความช่วยเหลือได้ เขาจะให้ข้อมูลแหล่งงานและอาจฝากฝังให้ด้วย  

                                                                                                       

ข้อมูล: http://thaipsychiatry.wordpress.com

ภาพประกอบ: www.ayushveda.com, www.theatlantic.com, www.blog.womenshealthmag.com, www.blog.babyhuddlecom

                                                                                                                                                         

อ่านต่อ >>

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ?  ตอนที่ 1

อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ?

ตอนที่ 1

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสไปสอน

เพศศาสตร์ศึกษาแก่นักศึกษาปริญญา ...

อ่านต่อ

4 อย่า..เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตคู่ ตอนที่ 1

4 อย่า..เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตคู่

ตอนที่ 1

เมื่อคนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

ล้วนมี ความฝันถึงอนาคตอันสวยหรู ...

อ่านต่อ

อากัปกิริยาของพวกอยากมีเซ็กซ์  แต่ไม่อยากรับผิดชอบ (ฟันแล้วจะทิ้ง)

อากัปกิริยาของพวกอยากมีเซ็กซ์

แต่ไม่อยากรับผิดชอบ (ฟันแล้วจะทิ้ง)

หลายคนอาจสับสนระหว่าง “ความรัก” 

กับ “การมีเซ็กซ์” ...

อ่านต่อ

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 1

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 1

ความจริงแล้วเราอาจจะมีคนรักหรือคน

ที่ชอบพอหลาย ๆ คน แต่จริง ๆ เราคง

เลือกเพียงคนเดียวที่จะเป็นคู่ครอง ...

อ่านต่อ

เปลี่ยนโลก เริ่มต้นจากแปลงตัวตน

โรคเครียด

โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงนิสัย สุขภาพจิตเสีย

Tags : การใช้ชีวิตคู่  การเลือกคู่ครอง  ความรัก  สุขภาพใจ  lifestyle  การหย่าร้าง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view