[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

โรคของข้อสะโพกที่พบบ่อย ตอนที่ 2

โรคของข้อสะโพกที่พบบ่อย ตอนที่ 2

เมื่อใดที่ต้องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ?

          การเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty) นั้นผู้ป่วยต้องได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ว่าเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (ดังกล่าวไว้ในโรคข้อสะโพกที่พบบ่อย) โดยมากแล้วคนไข้มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

          - ปวดข้อสะโพกตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินหรือเคลื่อนไหวลุกนั่ง
          - ข้อสะโพกติดหรือเคลื่อนไหวได้ลำบาก
          - รับการรักษาโดยการรักษาแบบประคับประคอง เช่น รับประทานยาแก้ปวด หรือเข้ารับการทำกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น
          - ข้อสะโพกเสื่อมในระยะสุดท้าย
          - หัวกระดูกสะโพกขาดเลือดระยะสุดท้าย
          - คอกระดูกสะโพกหัก 


การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งข้อ (Total Hip Arthroplasty)

ความหมาย

          การเปลี่ยนข้อตะโพกแบบทั้งหมด (Total hip replacement) คือ การเปลี่ยนส่วนของกระดูกที่ตายภาพถ่ายทางรังสี ก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งข้อ หรือเสื่อมออกแล้วแทนที่ด้วยข้อเทียม (Prosthesis) ชุดข้อสะโพกเทียมประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนหัวของกระดูกต้นขาที่มีลักษณะคล้ายลูกบอล ส่วนเบ้าและส่วนก้านที่จะถูกยึดอยู่ในโพรงกระดูกต้นขา โดยทั่วไปแล้วส่วนนอกของเบ้าทำจากโลหะและส่วนในทำจากพลาสติก ชนิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษ หรือทั้งส่วนนอกและส่วนในทำจากพลาสติกทั้งคู่ และส่วนหัวที่มีลักษณะคล้ายลูกบอลทำจากโลหะ การคัดเลือกวัสดุที่ใช้ทำข้อเทียมจากโลหะและพลาสติกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเคลื่อนไหว คล้ายคลึงการเคลื่อนไหวของข้อจริงมากที่สุด                                                                 

                                                       ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

ภาพถ่ายทางรังสีหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งข้อ           เนื่องจากมาตรฐานการยอมรับข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม มีความแตกต่างกันในบางประเทศแต่เป้าหมายที่สำคัญของการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม คือ ทำให้อาการปวดบรรเทาหรือหายไป และทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ดี ยิ่งกว่าก่อนการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ควรผ่านการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดแล้วพอสมควรและอาการไม่ดีขึ้น ดังนั้นข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมจึงขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความสามารถทนความเจ็บปวดของผู้ป่วย สภาพการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้แต่ละราย รวมถึงการที่มีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือไม่ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม สามารถทำให้ผู้ป่วยหายปวดและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ แต่ก็มีข้อเสียคือข้อเทียมต้องหลุดหลวมในเวลาต่อมา ซึ่งทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการผ่าตัดใหม่อีกครั้ง ดังนั้นการเลือกผู้ป่วยมาทำผ่าตัดจึงควรจะต้องมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ซึ่งข้อบ่งชี้ชัดเจนเป็นข้อบ่งชี้ที่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า มีความเหมาะสมที่จะทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่สำคัญ ดังนี้
          1. โรคข้อสะโพกเสื่อม (osteoarthritis of the hip) ในระยะท้ายหรือไม่ดีขึ้นจากการรักษา
วิธีไม่ผ่าตัดมาเป็นเวลานานพอสมควร
          2. โรคข้ออักเสบเสื่อม (inflammatory arthritis) ของข้อสะโพกในระยะท้าย หรือระยะทีทำให้เกิดอาการปวดมากจนทนไม่ได้ และไม่บรรเทาจากการรักษาแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งอาจเกิดจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) หรือ inflammatory arthritis ต่าง ๆ
          3. โรคข้อสะโพกเสื่อมชนิด (posttraumatic arthritis) ในระยะท้าย เช่นกระดูก femoral neck หักแล้วเกิดข้อเสื่อมตามมา หรือผู้ป่วยเคยมีกระดูกเบ้าสะโพกแตก แล้วผลการรักษากระดูกหักไม่ดี
         4. โรคหัวกระดูกฟีเมอร์ขาดเลือดมาเลี้ยง (avascular necrosis of the femoral head) ในระยะท้าย หรือทำให้เกิดอาการปวดมากจนทนไม่ได้ ซึ่งผู้ป่วยที่พบบ่อยมักมีสาเหตุจากการดื่มสุราจัดเป็นเวลานาน (chronic alcoholism) หรือ ได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานาน (chronic steroid usage)
          5. โรคความผิดปกติของข้อสะโพก ที่ทำให้ส่วนหัวของข้อ
สะโพกไม่อยู่ในเบ้าตามปกติ เช่น hip dysplasia หรือ hip subluxation หรือ hip dislocation ซึ่งอาจเป็นชนิด congenital หรือ posttraumatic injury ก็ได้


ข้อห้ามในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

          ข้อห้ามในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่สำคัญมีคือ ข้ออักเสบติดเชื้อในระยะที่ยังอักเสบอยู่เนื่องจากการที่มีข้อเทียม อยู่ในบริเวณที่อักเสบติดเชื้อ จะทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อที่เป็นสาเหตุออกได้ และมักเกิดปัญหา bone resorption และติดตามมาด้วยข้อเทียมหลุดหลวม นอกเหนือจากนี้แล้วอาจพิจารณาเป็นข้อห้ามเป็นราย ๆ ไป ตามดุลยพินิจของศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้รักษา คือ
          1. กล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกอ่อนแรงมากหรือไม่มีแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางขา   (hip abductors) เนื่องจากภาวะนี้ทำให้เกิด unstable hip และอาจทำให้ข้อสะโพกหลุดเคลื่อนได้ง่าย
          2. ผู้ป่วยที่มี neuromuscular diseases และมีผลกระทบต่อข้อสะโพกที่จะทำผ่าตัด
          3. ผู้ป่วยที่มีโรคของหลอดเลือด เช่น arterial insufficiency หรือ deep vein thrombosis
          4. ผู้ป่วยที่เกิดภาวะ bone stock loss อย่างมากบริเวณข้อสะโพก
          5. ผู้ป่วยที่อ้วนมาก ๆ


ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอาจทำให้เกิดข้อแทรกซ้อน (ซึ่งพบได้น้อยมาก) ดังต่อไปนี้
          1. ติดเชื้อ
          2. ข้อเทียมหลุดหลวม
          3. ข้อเทียมชำรุด หรือ หักเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
          4. กระดูกหักบริเวณ รอบ ๆ ข้อเทียม
          5. แนวขาผิดปกติ
          6. ข้อเทียมหลุดเคลื่อน
          7. หินปูนจับรอบ ๆ ข้อเทียม
          8. เส้นประสาททำงานผิดปกติ
          9. เส้นเลือดฉีกขาด
         10. เจ็บปวดบริเวณที่ผ่าตัด
         11. ลิ่มเลือดอุดตันที่ขา ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูงกว่าคนทั่วไป
          1. ผู้ป่วยที่มีทางอายุรกรรมที่ควบคุมไม่ได้ดี เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน
          2. ผู้ป่วยที่น้ำตัวมากเกิน 102 กิโลกรัม
          3. ผู้ป่วยที่กระดูกบางมาก หรือกระดูกมีขนาดเล็กมาก
          4. ผู้ป่วยที่คาดหวังผลการรักษามากกว่าคนทั่วไป หรือกังวลมากผิดปกติ

ข้อสะโพกเทียมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

ชิ้นส่วนของข้อสะโพกเทียม

          1. เบ้าสะโพกเทียม ซึ่งอาจจะทำมาจากโลหะหรือโพลีเอทธีลีน โดยจะยึดกับเบ้าเดิมที่กระดูกเชิงกราน 
        2. ส่วนหัวสะโพกเทียม ซึ่งเป็นโลหะหรือเซรามิก มีรูปร่างกลมเหมือนกับหัวสะโพกเดิมยึดติดอยู่กับก้านสะโพกเทียมที่ตอกยึด 
เข้าไปกับกระดูกต้นขาส่วนต้นอีกที 
        3. ก้านสะโพกเทียม ทำมาจากโลหะต่อยึดกับส่วนหัวสะโพกเทียม ใช้ตอกยึดเข้าไปกับกระดูก
ต้นขาส่วนต้น ส่วนประกอบของข้อสะโพกเทียมส่วนที่เป็นเบ้าสะโพกและก้านสะโพกเทียมนี้ จะยึดติดกับกระดูกได้ 2 วิธี คือ

          1. แบบใช้ซีเมนต์ยึด (Cemented fixation)  โดยอาศัยซีเมนต์ชนิดพิเศษทางการแพทย์ช่วยยึดตัวก้านและตัวเบ้า ให้ยึดติดกับกระดูก

         2. แบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึด (Cementless fixation) อาศัยการเบียดแน่นของตัวก้านหรือเบ้าสะโพกกับตัวกระดูก โดยหวังผล ให้เกิดการ สร้างกระดูก มาหลอมรวมกับตัวข้อเทียมในอนาคต ทั้งนี้แพทย์อาจใช้วิธีการยึดติดทั้งสองรูปแบบในคนไข้คนเดียวกันที่เรียกว่า ไฮบริด (Hybrid fixation) เช่น ส่วนของเบ้าใช้เป็นแบบไม่ใช้ซีเมนต์ แต่ส่วนที่เป็นก้านใช้แบบซีเมนต์ยึด เป็นต้น


วิธีการผ่าตัด 

แนวผ่าตัดด้านข้างสะโพก (เส้นประ)

          ขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากลงมีดที่ด้านข้างของตะโพกตัดส่วนหัวของกระดูกต้นขาออก เตรียมโพรงกระดูกสำหรับใส่ข้อเทียม ทดลองใช้ตัวลองข้อเทียมเพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม และทดสอบการเคลื่อนไหว ตามด้วยใส่ข้อเทียม ส่วนก้านในโพรงกระดูก ต้นขา และต่อส่วนหัวของข้อเทียม เข้ากับส่วนก้าน เทคนิคการยึดข้อเทียมอาจใช้ซีเมนต์ หรือไม่ใช้ซีเมนต์ก็ได้ขึ้นอยู่ชนิดของข้อเทียมที่ใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หลังจากนั้นแพทย์จะล้างและเย็บปิดแผลโดยใส่สายระบายเลือดที่คั้งค้างออกจากแผลลงสู่ขวด

ข้อมูลและภาพประกอบ: www.phraehospital.go.th
ภาพประกอบ: www.orthopedicsindia.com,www.kimberlycrestvet.com

                                                                                                                                                        

อ่านต่อ >>

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรคข้ออักเสบติดเชื้อ  (Septic arthritis)

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ

(Septic arthritis)

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ (Septic arthritis) 

คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณข้อ ...

อ่านต่อ

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน 

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน คือโรค

ที่มีการอักเสบของข้อร่วมกับผื่นผิวหนัง

ของโรคสะเก็ดเงิน จัดเป็นโรคหนึ่งใน ...

อ่านต่อ

โรคข้อและข้อสันหลังอักเสบ

โรคข้อและข้อสันหลังอักเสบ

ในทางการแพทย์ สิ่งที่น่าสงสารหรือ

น่าเสียดายประการหนึ่งคือ การเห็นคน

หนุ่มสาวที่กำลังเติบโตมีอนาคตที่ก้าว ...

อ่านต่อ

อาหารที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

อาหารที่ช่วยเสริมสร้างกระดูก

ให้แข็งแรง 

การกินอาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริม

สร้างให้กระดูกแข็งแรง สารอาหารที่ ...

อ่านต่อ


ข้อสะโพกเสื่อม 1

ข้อสะโพกเสื่อม 2

ข้อสะโพกเสื่อม 3 ข้อสะโพกเสื่อม 4

Tags : โรคข้อ  โรคข้อสะโพกที่พบบ่อย  กายภาพบำบัด  การผ่าตัด

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view