[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 2

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 2


ความเป็นไปได้หรือความที่จะสามารถไปได้ด้วยกัน

          ประการต่อไปที่ควรจะต้องดู อาจจะไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความรักความเข้าใจกัน ก็คือความเป็นไปได้หรือความที่จะสามารถไปได้ด้วยกันในเรื่องของอายุ เรื่องของนิสัยใจคอ เรื่องของบุคลิกภาพ หรือเรื่องของวุฒิภาวะของแต่ละคน เพราะเมื่อไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ส่วนที่จะอยู่ด้วยกันจริง ๆ ก็คือนิสัยใจคอของแต่ละคน บุคลิกภาพของแต่ละคน เรื่องของอายุอาจจะเป็นเรื่องที่รองลงไป เรื่องของอายุนั้นจริง ๆ ก็คงไม่เป็นข้อกำหนดของการที่จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานด้วยกัน


เรื่องของอายุและนิสัยใจคอ

          แต่ถ้าอายุแตกต่างกันมาก ๆ ก็เป็นข้อที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจหรือระมัดระวังว่า เป็นไปได้ว่าเราจะมีความแตกต่างในเรื่องของความสนใจค่อนข้างมาก เพราะวัยที่ต่างกันชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปการเลือกคู่ครอง ตอนที่ 2มาก เพราะว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วเราก็จะมีสังคมที่เป็นอีกสังคมหนึ่ง เราอาจจะต้องเข้าสู่สังคมที่ต่างวัยกัน ถ้าเรารับได้และปรับหรือแก้ไขและมีความมั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ก็คงไม่เป็นปัญหาในเรื่องอายุ แต่เรื่องของนิสัยใจคอเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว อย่างที่บอกแล้วว่าอย่าไปตั้งความหวังว่าหลังจากแต่งงานแล้ว เขาจะเปลี่ยนนิสัยไปอย่างที่เราต้องการ หรืออาจจะมีอีกหลายๆ อย่างที่เรายังไม่เห็นจากช่วงที่เป็นคู่รักกัน เพราะว่าอาจจะมีบางช่วงที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะท่านที่เป็นรักแรกพบแล้วแต่งงานกัน หรือท่านที่รู้จักกันในระยะเวลาที่สั้นมาก เพียงไม่กี่เดือนก็เข้าสู่ชีวิตแต่งงานแล้ว ก็เท่ากับว่าเราไปเรียนรู้จากนิสัยใจคอของกัน หลังจากที่แต่งงานไปแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หลายๆ คู่ก็อาจจะแต่งงานด้วยช่วงเวลาสั้นๆ อย่างนี้ แต่มีความสามารถที่ดีในการแก้ปัญหาในชีวิตสมรส ก็อาจมีความสำเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกัน


เรื่องของบุคลิกภาพ

          บุคลิกภาพนี้เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะบุคลิกภาพบางอย่างนั้นมีผลต่อการคบหาสมาคม และการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างมาก เช่น ลักษณะที่เอาแต่ใจตัวเอง ลักษณะไม่รับผิดชอบหรือลักษณะที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ คืออารมณ์ไม่เป็นผู้ใหญ่เพียงพอ ใจน้อยง่าย โกรธง่ายหรือทำลายข้าวของในเวลาที่มีอารมณ์โกรธ อยากจะเอาชนะ สิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อแต่งงานไปได้ และเรื่องราวก็อาจจะลุกลามใหญ่โตไปจนกระทั่งไม่สามารถรักษาชีวิตสมรสไว้ได้ ต้องมีความมั่นใจพอว่าเราจะสามารถยอมรับลักษณะที่เป็นส่วนข้อด้วยเหล่านี้ ของเขาได้ ถ้าเรารู้สึกว่ามีความรักที่มากพอที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน


เรื่องสภาพแวดล้อมของทั้งสองฝ่าย

          ประการต่อไป ก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของทั้งสองฝ่าย ที่อาจจะต้องเอามาพิจารณาบ้าง เช่น ความเป็นไปได้ ในเรื่องของกาศึกษา อาชีพ เรื่องของเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคมและวัฒนธรรม เรื่องเหล่านี้หลาย ๆ คนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากสำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ อาจจะมองว่าถ้ารักกันก็รักกันที่ตัวเขาก็เพียงพอ สิ่งที่อยู่รอบตัวเขาคงไม่ต้องใส่ใจหรือไม่ต้องสนใจ ความจริงถ้าให้ความสนใจบ้างก็จะเป็นการดีเหมือนกัน ความจริงเป็นการให้ความสนใจเพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่นเรื่องฐานะทางสังคม แม้ว่าความแตกต่างกันของฐานะทางสังคมมิได้กำหนดความสำเร็จในชีวิตแต่งงาน แต่หลาย ๆ ครั้งอาจจะถูกแรงกดดันจากคนที่อยู่รอบข้าง ถูกเพ่งเล็ง ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ อาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือความคับข้องใจขึ้นมาได้

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 2          ถ้าหากเราต้องเผชิญสถานการณ์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาต้องถามใจตัวเราเองว่า เรามีความเข้มแข็ง หรือมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่ หรือว่าขณะที่แต่งงานเราไม่สนใจ แต่เมื่อแต่งงานไปแล้วเราถูกกดดันด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ เรากลับรู้สึกอดทนไม่ได้หรือไม่ใช้ความพยายามที่มากพอที่จะรักษาชีวิตสมรสไว้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้

          เรื่องของการศึกษาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นปัญหาได้ โดยเฉพาะในกรณีที่การศึกษาแตกต่างกันมาก ๆ ภายใต้สภาวะการศึกษาที่แตกต่างกันมากนำไปสู่ความสนใจที่ต่างกัน หรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตรงนี้จะเป็นปัญหาต่อไปได้ ถ้าการศึกษาของเราแตกต่างกันมาก แต่คุณมีความมั่นใจว่าคุณจะสามารถให้เกียรติคู่สมรสได้ คุณก็จะรักษาชีวิตหรือความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันได้

          เรื่องของเศรษฐกิจนั้น ถ้าฝ่ายชายเศรษฐกิจค่อนข้างดีกว่าฝ่ายหญิงมักไม่ค่อยเป็นปัญหา แต่ถ้าฝ่ายหญิงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าฝ่ายชายมาก ๆ ตรงนี้บางทีเป็นความกดดันเหมือนกัน หลายคนทะเลาะกันหลังจากแต่งงานพูดกันไปพูดกันมาก็เหมือนกับลำเลิกบุญคุณที่มีต่อกัน กลายเป็นว่าใครเป็นคนที่ดูแลการเลือกคู่ครอง ตอนที่ 2ครอบครัว ใครเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัว กลายเป็นปัญหาเหมือนกัน ชีวิตยุคใหม่อย่างนี้บางทีต้องยอมรับ เนื่องจากโอกาสทางการศึกษา โอกาสในเรื่องของการประกอบอาชีพในผู้หญิงมีมากขึ้น ต้องยอมรับว่าบางครอบครัวเป็นลักษณะของครอบครัวยุคใหม่จริง ๆ นั่นก็คือผู้หญิงมีบทบาทในเรื่องของการงาน เรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ในขณะที่ฝ่ายชายอาจจะมีบทบาทตรงนี้ได้น้อยกว่าฝ่ายหญิง แต่ถ้าคุณรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน คงจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน อาจจะต้องยอมยืดหยุ่นบทบาทบางอย่าง เช่นฝ่ายชายอาจจะดูแลเรื่องภายในบ้านมากกว่าฝ่ายหญิง ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคมยุคใหม่อย่างนี้

          แต่ถ้าคุณเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างนี้แล้ว คุณไม่สามารถตัดค่านิยมเดิมว่าผู้ชายจะต้องเป็นช้างเท้าหน้า จะต้องเป็นคนดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วในครอบครัวผู้หญิงกลับมีความสำเร็จในเรื่องนี้มากกว่า แล้วยอมรับไม่ได้ บางทีก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในความรู้สึกที่นำไปสู่ความขัดแย้งกันได้ คิดว่าในการแต่งงานในยุคใหม่คงต้องเปิดใจให้กว้างขึ้น โอกาสของการเรียนรู้กันในชีวิตยุคใหมนั้นมีมากกว่าชีวิตสมรสในสมัยก่อนมาก โดยทั่วไปหญิงชายอาจไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากก่อนที่จะแต่งงานกัน หนุ่มสาวยุคใหม่ก็มีโอกาสที่ค่อนข้างดีในจุดตรงนี้ มีอิสระพอสมควรในการเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน


          อย่างไรก็ตามวันวาเลนไทน์ปีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่เป็นคนรักอยู่ในขณะนี้อาจจะนำไปสู่การแต่งงาน แต่ถ้าคิดว่าอยากจะแต่งงานก็ขอให้พิจารณาและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะ ตัดสินใจแต่งงาน

                                                                                                                                               

ข้อมูล: http://thaipsychiatry.wordpress.com

ภาพประกอบ: www.ayushveda.com, www.blog.womenshealthmag.com,www.welovedates.com

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ?  ตอนที่ 1

อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ?

ตอนที่ 1

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสไปสอน

เพศศาสตร์ศึกษาแก่นักศึกษาปริญญา ...

อ่านต่อ

อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ?  ตอนที่ 2

อยู่ก่อนแต่ง แต่งก่อนอยู่ ?

ตอนที่ 2

ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น

คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลาย ...

อ่านต่อ

อากัปกิริยาของพวกอยากมีเซ็กซ์  แต่ไม่อยากรับผิดชอบ (ฟันแล้วจะทิ้ง)

อากัปกิริยาของพวกอยากมีเซ็กซ์

แต่ไม่อยากรับผิดชอบ (ฟันแล้วจะทิ้ง)

หลายคนอาจสับสนระหว่าง “ความรัก” 

กับ “การมีเซ็กซ์” ...

อ่านต่อ

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 1

การเลือกคู่ครอง ตอนที่ 1

ความจริงแล้วเราอาจจะมีคนรักหรือ

คนที่ชอบพอหลาย ๆ คน แต่จริง ๆ

เราคงเลือกเพียงคนเดียวที่จะเป็นคู่ ...

อ่านต่อ


เปลี่ยนโลก เริ่มต้นจากแปลงตัวตน

โรคเครียด

โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงนิสัย สุขภาพจิตเสีย

Tags : ชีวิตคู่  การเลือกคู่ครอง  ความรัก  สุขภาพใจ  lifestyle

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view