[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ขั้นตอนในการวางแผนการเงิน

 ขั้นตอนในการวางแผนการเงิน

                                                                                                                                                                                                                                            

1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงิน

    ในการวางแผนการเงิน ควรจะเริ่มจากการมีเป้าหมายคร่าว ๆ ว่า เราอยากบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ในเรื่องอะไร และต้องใช้เวลาเท่าไร เช่น

      - อยากเกษียณการทำงานตอนอายุเท่าไร ตอนนั้นอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าไร
      - อยากเตรียมทุนการศึกษาให้ลูกเรียนถึงระดับไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
       - หรืออยากวางแผนจัดสรรมรดกให้ลูกหลาน ต้องทำอย่างไร ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดขึ้น อาจเป็นเป้าหมายเดี่ยว หรือเป้าหมายผสมผสานเต็มรูปแบบก็ได้

2. รวบรวมข้อมูล
     เป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ทั้งของตนเอง ครอบครัว และภาวะรอบล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์ เช่น รายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน ดอกเบี้ย หรือทิศทางการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต


3. วิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงิน
     นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาสถานะทางการเงินปัจจุบันว่าตอนนี้มีเงินเก็บสุทธิเท่าไรแล้ว ยังขาดอีกเท่าไรเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น


4. จัดทำแผนการเงิน
     หลังจากวิเคราะห์เงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ แล้ว ให้ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด แล้วเขียนแผนการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา ภายใต้สมมติฐานและข้อมูลที่รวบรวมไว้


5. นำแผนไปปฎิบัติ
     เป็นการปฎิบัติตามแผนที่ได้เขียนไว้ว่า ต้องลงมือทำอะไรบ้างในกรอบเวลาเท่าไร เช่น ต้องออมให้ได้เดือนละเท่าไร ต้องนำเงินไปลงทุนอะไรบ้าง หรือต้องทำประกันภัยเพิ่มในเรื่องอะไรบ้าง โดยต้องมีการตรวจทานด้วยว่า ได้ทำครบพอที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

6. ติดตามและกำกับให้เป็นไปตามแผน
    หลังจากปฎิบัติไปได้ระยะหนึ่ง ต้องหมั่นตรวจสอบและประเมินผลที่เกิดขึ้นว่า ได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่ สมมติฐานที่วางไว้มีการเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร และควรจะมีการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะมีการทบทวนแผนการเงินปีละ 1 ครั้ง


7. ทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ
     คนที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่ต้องการ มักเกิดจากการไม่มีวินัยในตนเอง หรือไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการเงินที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามแผนการที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด ไม่มีความยืดหยุ่นก็อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน เพราะแผนการเงินที่จัดทำไว้มักถูกกระทบโดยปัจจัยหลายด้าน เช่น ความมั่นคงในอาชีพ ภาวะเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม อัตราผลตอบแทน นโยบายของรัฐบาล ความมั่นคงทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


          การวางแผนการเงินที่ดี จึงควรมีการทบทวน (review) และปรับปรุง (revise) แผนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเดินทางไปยังเป้าหมายเป็นการเดินทางที่อยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นจริง

                                                                                                                                                                                                                                           

ข้อมูล : http://www.thaifinancialadvisor.com, www.edu.tsi-thailand.org
ภาพประกอบ: www.linkprosperity.com, www.mergersandinquisitions.com

                                                                                                                                                                                                                                            

กลับหน้าแรก >>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


มาวางแผนทางการเงินกันดีกว่า

คงหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ว่า “เงิน”

เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญในการ

ดูแลสุขภาพรวมถึงการป้องกันและ

รักษาโรค อย่างไรก็ตามเรา ...

อ่านต่อ

ปัจจัยในการเลือกประกันสุขภาพ

มีหลายท่านที่มีความสนใจอยาก

จะทำประกันสุขภาพ กลัวเวลาตัว

เองป่วย เข้าโรงพยาบาลจะไม่เงิน

จ่ายค่ารักษาพยาบาล กังวลต่าง ๆ ...

อ่านต่อ

เป้าหมายชีวิตและการวางแผน 

การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้มีชีวิตที่ดี

ในบันปลายเป็นเป้าหมายของชีวิต

แล้วจึงวางแผนสนับสนุนในแต่...

อ่านต่อ

การทำประกันชีวิตเมื่อกู้ขอสินเชื่อ

กับธนาคาร

เดี๋ยวนี้ คุณคงคุ้นกับคำว่า “บ้านหลังแรก” 

เพราะเป็นนโยบายของทางรัฐบาล

การมีบ้านหลังแรก ...

อ่านต่อ

ศัตรูของเงินออม

ในยุคที่ข้าวของทุกอย่างพร้อมใจกัน

ปรับขึ้นราคาอย่างนี้ นอกจากจะต้อง

ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้ว คุณยัง

ควรที่จะเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายใน...

อ่านต่อ

ปิรามิดแห่งการวางแผนทางการเงิน  

ในส่วนของ basic needs & risk

management คือ ความต้องการขั้น

พื้นฐานในการดำรงชีพในชีวิต...

อ่านต่อ


แนวทางการเลือกแบบประกันชีวิต

ประกันชีวิตคืออะไร

เลือกแบบประกันชีวิต ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ

Tags : การเงิน  การวางแผนทางการเงิน  วิเคราะห์การเงิน  ความมั่นคงทางการเงิน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view