[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

โยคะสำหรับโรคภูมิแพ้ (Yoga for Respiratory allergy)

โยคะสำหรับโรคภูมิแพ้ (Yoga for Respiratory allergy)


          โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ในที่นี้หมายถึง Allergic Rhinitis (AR) และ Asthma เพราะโรคทั้งสองเป็นโรคที่มีกลไกการเกิดโรคเหมือนกันและเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ป่วย AR จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด Asthma ประมาณ 3 เท่าของคนปกติ ผู้ป่วย Asthma ร้อยละ75 มี AR และร้อยละ 20 - 40 ของ AR จะมีอาการของ Asthma ร่วมด้วย World Health Initiative on Allergic Rhinitis and its effect on Asthma (ARIA) ได้จัดให้ Asthma และ AR เป็น commoncomorbidities เป็น One airway, one disease1

โยคะสำหรับโรคภูมิแพ้ (Yoga for Respiratory allergy)          ในประเทศไทยมีผู้ป่วยหอบหืดประมาณร้อยละ 5 - 7 หรือ 4 ล้านคน ส่วน AR มีประมาณร้อยละ 40 (ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ 1997)2 และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมีหลายประการ เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อารมณ์เครียด3 การติดเชื้อในทางเดินหายใจ เป็นต้น

          สำหรับกลไกการเกิดโรค จะเกิดโดยอิทธิพลของพันธุกรรมหรือสารก่อภูมิแพ้ทำให้ B- lymphocyte สร้าง IgE และ IgE จะไปเกาะที่ mast cell และเมื่อได้รับสารกระตุ้นที่จำเพาะกับ IgE นั้น allergen จะจับกับ IgE แล้วปล่อย mediators ออกมา เช่น histamine, leukotrienes และ prostaglandins ซึ่งจะเป็นตัวก่อให้เกิดอาการคัน คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม หายใจลำบาก นอกจากนั้นในระยะต่อมายังมีการหลั่ง mediators อื่น ๆ เช่น IL-5, GM-CSF, RANTES ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังตามมา 

          โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยต้องใช้ยาควบคุมอาการอยู่ตลอด ยาที่ใช้ก็มีอาการข้างเคียงและราคาแพง เป็นภาระของผู้ป่วยอย่างมาก แพทย์แผนปัจจุบันหลายท่านจึงได้นำเอาวิธีการฝึกโยคะมาใช้ การฝึกโยคะประกอบด้วยการบริหารกาย การบริหารการหายใจ และการฝึกความผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ เป็นการฝึกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจมีปัจจัยหลายประการด้วยกัน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฉะนั้นในการฝึกจึงต้องฝึกอย่างเป็นองค์รวม (Holistic approach) การฝึกโยคะและสมาธิเป็นวิธีการด้านการแพทย์ทางกายและจิต (Mind / Body Medicine) ที่แพทย์แผนปัจจุบันนิยมนำมาใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยา

          นพ. เจฟฟ์ มิคโดว (Jeff Migdow M.D.)5 แพทย์ที่ใช้โยคะบำบัดแห่งศูนย์ปราณาโยคะในนิวยอร์ก กล่าวว่า การฝึกอาสนะในแนวผ่อนคลาย ร่วมกับการฝึกการหายใจแบบลึก ๆ ช้า ๆ จะช่วยให้อาการของภูมิแพ้ลดลง การฝึกหายใจแบบกปาลภาติ ช่วยให้จมูกโล่ง น้ำมูกแห้งลง การฝึกความผ่อนคลาย จะช่วยตอบสนองของร่างกายต่อภูมิแพ้ของร่างกายลดลง

โยคะสำหรับโรคภูมิแพ้ (Yoga for Respiratory allergy)          พญ. นาครัตนา6 และ ดร. นาเจนดาแห่งสถาบันวิจัยโยคะวิเวกกานันท์ เมืองบังกาลอร์ อินเดีย ได้ศึกษาการฝึกอาสนะ ฝึกการหายใจ ฝึกความผ่อนคลาย ในผู้ป่วยโรคหอบหืด พบว่า ช่วยให้อาการหอบน้อยลงมาก ใช้ยาลดลง การทำงานของปอดดีขึ้น ติดตามไปพบว่า จำนวนครั้งของการหอบน้อยลง ถ้าฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยศึกษาในคนไข้ 570 รายเป็นเวลา 3 - 54 เดือน งานของเจนและคณะ 8 งานของเมติและคณะ 9 งานของเวดานแทน และคณะ 10 ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน (รายละเอียดในเอกสารแนบท้าย)

          ศจ.เค เอ็น อูดูปา 11 แห่งสถาบันวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพาราณสี อินเดีย ทำวิจัยใน

ผู้ป่วยหอบหืด 85 ราย โดยฝึกโยคะทุกวัน พบว่าผู้ป่วย 43 ราย หายจากอาการหอบไม่ต้องใช้ยา ผู้ป่วย 30 รายอาการดีขึ้น จำนวนครั้งที่มีอาการหอบน้อยลง ใช้ยาลดลง ผู้ป่วย 12 รายอาการไม่ดีขึ้น โรคหอบหืดเป็นโรคหนึ่งที่ได้ผลดีมากโดยการฝึกโยคะ ช่วยให้ผู้ป่วยทนทานต่อสารกระตุ้นได้ดี บางรายหายขาดได้ ถ้าฝึกหัดทุกวันสม่ำเสมอ ผู้ป่วยที่เป็นมากก็จะมีอาการทุเลาลง ใช้ยาลดลง โรคนี้ถ้าเป็นมากแล้วดูแลรักษาไม่ดี เมื่อมีอาการหอบมากและไปโรงพยาบาลไม่ทัน ก็อาจจะเสียชีวิตได้ การฝึกโยคะในโรคนี้ ใช้เวลาและความพยายามน้อย แต่ได้ผลมาก


อ้างอิง

1. อธิก แสงอาสภวิริยะ. วัชรา บุญสวัสดิ์ Asthma Management and Combination Therapy, เมดิคอลไทม์ 1-15 กุมภาพันธ์ 2546.

2. พีรพันธ์ เจริญชาศรี The Impact of Intranasal Corticosteroid Therapy on Rhinitis and Its Comorbidities, เมดิคอลไทม์ 16-31 มีนาคม 2546.

3. ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย H1 – Antihistamines: From Today to Tomorrow เมดิคอลไทม์ 16-30 มีนาคม 2546.

4. Svig R, Forsythe P,Vliagoftis H The Role of stress in Asthma, Ann.N.Y.Acad. Sci. 2006;1088:65-77.

5. www.yogasite.com/migdow1.htm

6. Ragarathna R, Nagendra H R, Yoga for bronchial asthma: a controlled study,Br Med J:1985:291:1077-1079.

7. Nagendra HR,Nagarathna R, An integrated approach of yoga therapy for bronchial asthma: a 3-54 month prospective study. J Asthma.1986;123-137.

8. Jain SC,Rai L, Velecha A,Jha UK, Bhatnagar SOD Ram K, Effect of yoga training on exercise tolerance in adolescents with childhood asthma, Asthma. 1991;28:437-442.

9. Meti BL,Srinivasan AR, Bronchial asthma Management through practice of yogasana and pranayama. Yoga Memamsa. 1988;27(4):40-47.

10. Vedanthan PK, Kesavalu LN, Murthy KC Duval K et al, in Allergic Asthma Proceeding, January 1998.

11. Udupa K N, Stress and its Management by Yoga, Delhi,Motilal Banasidass Publishers, 2000.

แหล่งข้อมูล

1. www.abc-of-yoga.com

2. www.yogasite.com

3. www.svyasa.org/research/list.asp

                                                                                                                                                     

ที่มา: www.thaicam.go.th

ภาพประกอบ: www.everyhealth.com, www.cnn.com, www.yang-sheng.com

                                                                                                                                                       

โยคะสำหรับโรคภูมิแพ้ (Yoga for Respiratory allergy) ตอนที่2 >>

กลับหน้าแรก >>

 

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้

โรค ภูมิแพ้เป็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ของร่างกายเกิดขึ้นมากเกินไป เกิดภาวะภูมิไวเกินหรือภูมิแพ้เกิดขึ้น ถ้าตอบสนองในระดับปกติก็เป็น ...

อ่านต่อ

การรักษาภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติบำบัด

การรักษาภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติบำบัด

อาการภูมิแพ้มีอะไรบ้าง 1. แพ้อากาศ หวัดเรื้อรัง (Allergic rhinitis) 2. หอบหืด (Asthma) 3. ภูมิแพ้ของตาและหู (Allergic ...

อ่านต่อ

โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ

โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ

สถานการณ์ของโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่า ...

อ่านต่อ

9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ

1. กินอาหารครบ 5 หมู่-หมั่นดูแลน้ำหนักตัวกินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่น ...

อ่านต่อ

อาหารเพื่อสุขภาพคือ...

ในยุคของการแข่งขัน ที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ชีวิตมีความรีบเร่งมากขึ้น จนไม่ค่อยมีเวลา ...

อ่านต่อ

กินอยู่อย่างไรจึงป้องกันภูมิแพ้ได้

กินอยู่อย่างไรจึงป้องกันภูมิแพ้ได้

อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้จากการสำรวจทั่วโลก และทั้งจากการสำรวจในประเทศไทยเอง พบว่า เพิ่มขึ้น  3–4 เท่า ภายในระยะเวลา 40 ปี...

อ่านต่อ


รู้จัก-เข้าใจ โรคหอบหืด โรคหอบหืด


ระบบภูมิคุ้มกัน อาการแพ้อาหารทะเล

Tags : สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ภูมิแพ้ โยคะ การออกกำลังกาย โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินหายใจ การป้องกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view