[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง

          โรคไตวายเรื้อรังเกิดจากหลายสาเหตุที่สำคัญคือ เกิดจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ นิ่วในไต หน่วยไตอักเสบ รวมถึงอาจเกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา และสารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ ยาแก้ปวดกลุ่ม “เอ็นเสด (NSAIDs)” และยาปฏิชีวนะบางตัว รวมถึงภาวะขาดเลือดไปเลี่ยงที่ไต และการเป็นมาแต่กำเนิดด้วย


สัญญาณอันตรายบ่งบอกโรคไต

          โรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่มีการทำลายเนื้อไตทั้งสองข้างอย่างถาวรและต่อเนื่อง ทำให้การทำงานของไตบกพร่องมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด ในที่สุดผู้ป่วยจะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะทนทุกข์ทรมานจากอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากของเสียคั่งในเลือด ซึ่งถ้าไม่รักษาโดยการบำบัดทดแทนไต ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาไม่นานนัก โดยสัญญาณอันตรายบ่งบอกโรคไตมีดังนี้

          1. การเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมากกว่าปกติโดยไม่ทราบสาเหตุปริมาณปัสสาวะออกน้อยลง

          2. มีอาการแสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะสะดุดหรือมีเศษนิ่วปนออกมา

          3. ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะมีสีน้ำล้างเนื้อ หรือปัสสาวะเป็นฟอง

          4. การบวมของใบหน้า รอบด้วยตา เท้าและท้อง กดแล้วเป็นรอยบุ๋ม

          5. มีอาการปวดเอวหรือหลังด้านข้าง (ไม่ต่ำกว่าเอวหรือไม่อยู่กลางหลัง)

          6. ความดันโลหิตสูง

          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีบางคนที่เป็นไตวาย แต่ไม่แสดงอาการเหล่านี้ จึงต้องอาศัยการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย


การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง

         ต้องอาศัยการตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อดูการทำงานของไต ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไต ควรได้รับการตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อคัดกรองโรคไตวายเรื้อรังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

         นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตวายเรื้อรังสูงถึงร้อยละ 50 ขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสเสี่ยงร้อยละ 10 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรได้รับการตรวจหาอาการเบื้องต้นและรับการบำบัดรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อชะลอการเสื่อมของไต


รู้ป้องกัน...ปกป้องไต

          1. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและดูแลสุขภาพ ด้วยการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดเหล้าและบุหรี่ และเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

          2. รักษาโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์

          3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มา โดยเฉพาะยาสมุนไพร ยาหม้อ หรือยาเม็ดลูกกลอน รวมถึงยาแผนปัจจุบันบางชนิดที่รับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เพื่อยืดอายุการทำงานของไตให้ยาวนาน และยืดอายุคุณให้ยืนยาวขึ้น


รู้บำบัด...เป็นโรคไต ทำอย่างไรดี?

          ในผู้ป่วยไตวายที่ยังสูญเสียสภาพไตไม่มากจะต้องพยายามชะลอการเสื่อมของไตให้มากที่สุด ดังนี้

          1. จำกัดอาหารที่มีรสจัด เช่น เค็มจัด เปรี้ยวจัด หรือหวานจัด รวมถึงเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เครื่องในสัตว์ ไข่ นม พวกผัก หัวผักกาดสีแสด ผักชี ผักที่มีใบสีเขียวเข้ม ถั่ว ผลไม้แห้งทุกชนิด เช่น ลูกเกด ลูกพรุน และกากน้ำตาล ช็อกโกแลต มะพร้าวขูด (ให้กินแต่น้อย ประมาณ 20-25 กรัมต่อวัน)

          2. จำกัดปริมาณน้ำดื่มในแต่ละวัน ให้เหมาะสมตามวิธีการคำนวณง่าย ๆ คือ ปริมาณน้ำดื่มแต่ละวัน เท่ากับปริมาณปัสสาวะของเมื่อวาน + 500 มิลลิลิตร

          3. รักษาด้วยยา เช่น ยาลดความดัน ยาจับฟอสฟอรัส หรือยารักษาความเป็นกรดในเลือด

          4. ไม่ทำงานหนัก หรือเล่นกีฬาหักโหม อาบน้ำทุกวันโดยใช้สบู่อ่อน ทาผิวหนังด้วยน้ำมันหรือครีม เพื่อลดอาการผิวแห้งและคัน ตัดเล็บให้สั้น ทำความสะอาดปากและฟันบ่อย ๆ เพื่อลดการติดเชื้อ

          5. หากผู้ป่วยมีอาการถึงระยะสุดท้าย ต้องบำบัดทดแทนไต


การบำบัดทดแทนไต มีอยู่ 3 วิธี คือ

          1. การปลูกถ่ายไต เป็นการรักษาที่ดีที่สุด แต่มีข้อจำกัดเนื่องจากขาดแคลนผู้บริจาค

          2. การฟอกเลือด ข้อดีคือ ผู้ป่วยไม่ต้องทำเอง แต่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยในวัยทำงาน ชีวิตขาดอิสระ เพราะต้องเดินทางไปยังศูนย์ไตเทียม เพื่อฟอกเลือดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งตลอดชีวิต และผู้ป่วยยังจำเป็นต้องจำกัดน้ำและเกลือโดยเคร่งครัด

          3. การล้างไตทางช่องท้อง จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยหรือญาติสามารถทำได้เองที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติทั่วไป ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเดินทางไปพบแพทย์ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ได้รับตามสิทธิอีกด้วย โดยบรรจุอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

          อย่างไรก็ดี การฟอกเลือดหรือการล้างไตทางช่องท้อง ไม่ทำให้หายจากโรคไตวาย แต่เป็นการทำงานแทนไต คือ ล้างเอาน้ำและของเสียออกจากร่างกาย เมื่อหยุดล้างไต ของเสียในเลือดก็จะสะสมขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจึงต้องล้างไตเป็นประจำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและให้มีชีวิตอยู่ได้เช่นคนทั่วไป


การล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง...ทางเลือกเพื่อชีวิตอิสระ

          - การล้างไตผ่านทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis : PD) ผู้ป่วยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดเวลา สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองและญาติ (หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว)

          - ผู้ป่วยไม่ต้องจำกัดน้ำและอาหารมากเท่าการฟอกเลือด

          - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล เพราะพบแพทย์เพียงเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยสามารถทำได้เองที่บ้าน ไม่ต้องพึ่งพาสถานบริการ จึงสะดวกต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

          - การรักษาแบบนี้มีการนำเอาของเสียออกจากร่างกายตลอดเวลา ทำให้ร่างกายรู้สึกดี

          - ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยืดหยุ่นและอิสระ เพราะผู้ป่วยสามารถทำล้างไตได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อย ๆ จึงไม่รู้สึกเหมือนเป็นคนป่วย

          - การล้างไตทางช่องท้องจะช่วยคงสภาพการทำงานของไตของเก่า และส่งเสริมผลการทำงานของไตใหม่ หากผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนไตในอนาคต


วิธีการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง

          - ผู้ป่วยต้องผ่าตัดวางสายยางเข้าสู่ช่องท้อง และต้องเรียนรู้ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตอย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นวิธีที่ต้องดูแลและทำด้วยตัวผู้ป่วยเอง ดังนั้น ความเข้าใจถึงวิธีการดูแลตนเองและการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

          - ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตวันละ 4 ครั้ง คือ ตื่นนอนตอนเช้า กลางวัน ก่อนอาหารเย็น และก่อนนอน

          - การเปลี่ยนน้ำยาล้างไตในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที แช่ทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง น้ำยาล้างไตจะค้างอยู่ในช่องท้องทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้เกิดการกำจัดของเสียตลอดเวลาที่น้ำยาล้างไตอยู่ในท้อง

          - ในขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เป็นข้อห้ามได้ เช่น ดูทีวี คุยโทรศัพท์ นั่งทำงานบนโต๊ะ หรืออ่านหนังสือ เป็นต้น การเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไต สามารถทำได้ในบริเวณที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือแม้แต่เวลาไปท่องเที่ยว

 

เครื่องล้างไตอัตโนมัติ (APD) นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

                การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ เป็นการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำในเวลากลางคืนขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับ สามารถทำการล้างไตได้เองที่บ้านวันละหนึ่งครั้งก่อนนอน ลดโอกาสการติดเชื้อจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาวันละหลาย ๆ ครั้ง การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอิสระจากการล้างไตตอนกลางวัน APD ช่วยให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทุก ๆ 4 - 6 ชั่วโมง จึงมีอิสระมากขึ้น วิธีใช้ก็สะดวกเพียงแค่ต่อสายเข้ากับเครื่องล้างไตก่อนเข้านอน เครื่องอัตโนมัติก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตให้


ภาพประกอบ: www.kidneyfailureweb.com, www.nephroplus.com


กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง

กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง

ปัจจุบันเรามักได้ยินคนรอบข้างพูดถึงโรคไตอยู่เสมอๆ ซึ่งขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านแต่ต้นเรื่องว่า ...

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับโรคไตที่ควรทราบ

ความรู้เกี่ยวกับโรคไตที่ควรทราบ

ไตเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินปัสสาวะซึ่งมีหน้าที่สร้างปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะประกอบด้วย ...

อ่านต่อ

การป้องกันโรคไต

การป้องกันโรคไต

ผู้ที่จะเกิดโรคไตวาย แบ่งง่าย ๆ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตอยู่แล้ว  ...

อ่านต่อ

ยาสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ยาสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

เมื่อไตเสื่อมหน้าที่ไปหรือมีภาวะไตวายเกิดขึ้น ไตจะเสียหน้าที่สำคัญทั้ง 3 ประการ ได้แก่...

อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการใช้ไตจากผู้อื่น (ซึ่งผ่านการตรวจ ...

อ่านต่อ

การล้างไตด้วยตนเอง

การล้างไตด้วยตนเอง

ถาม สวัสดีคะคุณหมอคะเรามาเข้าเรื่องของการล้างไตด้วยตนเองกันเลยนะคะ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกัน ...

อ่านต่อ

โรคไตวาย ไม่ตายไว ตอนที่ 1

โรคไตวาย ไม่ตายไว ตอนที่ 2

โรคไตวาย ไม่ตายไว ตอนที่ 3 การขับถ่าย

Tags : โรคไต ไตวายเรื้อรัง การฟอกเลือด การล้างไตทางหน้าท้อง การฟอกไต การล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view