[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

หายใจลึกและช้าส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจ

หายใจลึกและช้าส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจ

         
          คนเราสามารถอดข้าวได้ 2 - 3 สัปดาห์ ก็ยังมีชีวิตรอดได้ อดน้ำสัก 2 - 3 วัน ก็ยังอยู่ได้ แต่ถ้าหยุดหายใจแค่ 2 - 3 นาที ก็อาจไม่รอดชีวิต ลมหายใจติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตาย อัตราการหายใจเป็นหนึ่งในสัญญาณชีพพื้นฐาน เพื่อเฝ้าดูสุขภาพทางร่างกาย แต่บางครั้งแพทย์ก็ยังละเลยในการตรวจประเมินสิ่งนี้ นอกเสียจากว่าผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบอย่างเห็นได้ชัดแล้วจึงทำการตรวจประเมินระบบทางเดินหายใจอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น

          ผู้ใหญ่ปกติหายใจประมาณ 12 - 20 ครั้ง/นาที ปัจจุบันเริ่มมีการนำเทคนิคการหายใจช้าและลึกมาฝึกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จากการศึกษาของ Bernardi
และคณะ ตีพิมพ์ใน BMJ. 2001 พบว่าการฝึกหายใจลึกและช้าด้วย อัตรา 6 ครั้ง/นาที ในคนปกติทำให้ชีพจรเต้นช้าลง โดยไปเพิ่ม arterialbaroreflex sensitivity และ heart rate variability ทำให้ para-sympathetic ทำงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชีพจรเต้นช้าลง นอกจากนี้ Joseph และคณะได้ทำการฝึกผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงด้วยอัตราการหายใจควบคุมที่ 6 ครั้ง/นาที นาน 15 นาทีทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยมีความดัน systolic ลดลงเฉลี่ย 10 mmHg และความดัน diastolic ลดลงเฉลี่ย 4 mmHg การศึกษานี้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Hypertension 2005 งานวิจัยที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ การนำเทคนิคการหายใจช้าและลึกไปฝึกในผู้ป่วย chronic heart failureโดย Bernardi และคณะ ลงตีพิมพ์ในวารสารCirculation 2002 พบว่าการหายใจที่ 6 ครั้ง/นาที จะช่วยเพิ่ม arterial baroreflex sensitivity ยังมีอีกหลายการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนถึงประโยชน์ของการฝึกหายใจช้าและลึก สรุปได้ดังนี้


การฝึกหายใจช้าและลึก 

       1. ลดความดันโลหิต (Schein 2001,Grossman 2001, Carlos 2007)

       2. เพิ่ม arterial baroreflex sensitivity(Bernardi L 2002, Joseph CN 2005)

       3. ชีพจรเต้นช้าลง (Radcelli A 2005)

       4. เพิ่ม O2 satulation ในผู้ป่วย chronicheart failure (Bernardi L 1998)

       5. ลด cardiac events (Dixhoorn JV2005)

          ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า ปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคการฝึกหายใจช้าและลึกมาใช้ในการฟื้นฟูหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วย chronic heart failure และผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง ลองมาเริ่มฝึกกันง่าย ๆ สักวันละ 15 นาที ให้เป็นประจำทุกวัน โดยฝึกในท่านอน นั่ง ยืน เดิน วิ่ง ก็ทำได้ทั้งนั้น สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาจฝึกในท่านอนหรือนั่งพิงเก้าอี้สบาย ๆ ก่อนดีกว่าค่ะ

เทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหายใจช้าและลึก

          เทคนิคที่ 1 สูดหายใจเข้าทางจมูก 2 วินาที แล้วหายใจออกทางปากช้า ๆ 4 วินาที ทำซ้ำสลับไปมาประมาณ 5 นาที แล้วค่อย ๆ เพิ่ม เวลาเป็นหายใจเข้า 3 วินาที หายใจออก 6 วินาที ทำซ้ำสลับไปมาต่ออีก10 นาที ในช่วงเริ่มต้นทำแค่นี้เป็นประจำทุกวันจนครบ 1 - 2 สัปดาห์ ถ้ารู้สึกทำแล้วสบาย ๆ ไม่อึดอัด ในสัปดาห์ถัดไปฝึกหายใจให้ช้าขึ้นอีกโดย หายใจเข้า 4 วินาที และหายใจออก 8 วินาที เป็นเวลา 15 นาทีต่อเนื่องไป และถ้ารู้สึกสบาย ๆ ทำได้คล่องดีแล้วต่อไปฝึกหายใจเข้า 5 วินาทีและออก 10 วินาที วันละ 15 นาที เป็นประจำทุกวัน พึงระลึกไว้เสมอว่า ให้เลือกช่วงจังหวะการหายใจของเราเองโดยทำแล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัด โดยทั่วไปฝึกหายใจเข้า 3 วินาที หายใจออก 6 วินาที ก็ถือว่าประสบความสำเร็จและได้ประโยชน์แล้ว

          เทคนิคที่ 2 เมื่อฝึกเทคนิคที่ 1 จนคล่องดีแล้ว ลองเริ่มฝึกหายใจช้าและลึกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสูดหายใจเข้าทางจมูก 3 วินาที กลั้นหายใจ 1 - 2 วินาที แล้วหายใจออกทางจมูก 6 วินาที เป็นเวลา 15 นาทีต่อเนื่องไป เมื่อทำจนคล่องและไม่อึดอัด ฝึกหายใจให้ช้าขึ้นอีกโดยหายใจเข้า 4 วินาที กลั้นหายใจ 1 - 2 วินาที แล้วหายใจออก 8 วินาที เทคนิคนี้ดัดแปลงมาจากการฝึกหายใจตามแนวชี่กง การกลั้นหายใจช่วงสั้น1-2วินาที จะช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซบริเวณ alveoli ดีขึ้น และช่วยให้การหายใจเข้าถัดไปลึกยิ่งขึ้น ทั้ง 2 เทคนิคที่กล่าวมานี้ เมื่อทำจนคล่องดีแล้วสามารถฝึกหายใจเข้าออกทางจมูกตามปกติได้เลย เพียงแต่ควบคุมจังหวะให้ได้ช้าและลึก ตามเทคนิคทั้ง 2 แบบ                                                  

          เทคนิคที่ 3 เป็นการฝึกหายใจสลับข้างทางจมูก โดยใช้นิ้วโป้งซ้ายปิดรูจมูกซ้ายแล้วหายใจเข้าทางจมูกขวา 3วินาที กลั้นหายใจ 1 - 2 วินาที แล้วหายใจออกช้า ๆ 6 วินาที จากนั้นใช้นิ้วนางซ้ายปิดรูจมูกขวา แล้วหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายด้วยอัตราแบบเดียวกัน ทำสลับซ้ายขวาจนครบ 15 นาที เมื่อทำจนคล่องแล้วอาจยืดเวลาหายใจให้นานขึ้นเป็นเข้า 4 วินาที ออก 8 วินาที หรือเข้า 5 วินาที ออก 10 วินาที จะทำให้มีประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น ผู้ที่เป็นหวัดหรือมีติ่งเนื้อในโพรงจมูกอาจฝึกวิธีนี้ไม่ได้ เทคนิคนี้ดัดแปลงมาจากการฝึกลมปราณของโยคะ


       เทคนิคง่าย ๆ 3 แบบนี้ฝึกฝนได้ไม่ยากเลย ปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ จะได้รับการฝึกหายใจช้าและลึกควบคู่ไปกับการออกกำลังกายตามแผนการฟื้นฟูหัวใจใน phase I และ phase II แล้วคุณล่ะ ลองฝึกด้วยตัวคุณเองก่อนซิคะ แล้วจะรู้ว่ามันคือมหัศจรรย์แห่งลมหายใจ


ช้อมูลและภาพประกอบ: วารสาร CVM


กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ของวิตามินซี

ประโยชน์ของวิตามินซี

เวลานี้คงเป็นกระแสนิยมเกี่ยวกับผิวขาวใส ชะลอวัย ไม่มีใครไม่รู้จักวิตามิน ...

อ่านต่อ

ความลับของความหวาน

ความลับของความหวาน

โดยธรรมชาตินั้น มนุษย์เราชื่นชอบความหวาน แต่การบริโภครสชาติหวานที่มากเกินไปและอย่าง ...

อ่านต่อ

น้ำตาลทำไมต้อง 6 ช้อนชา ?

น้ำตาลทำไมต้อง 6 ช้อนชา ?

การบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่ม ขนมหวานหรือจากน้ำตาลโดยตรงเป็นต้นเหตุของฟันผุ ...

อ่านต่อ

ชาเขียว …  ไม่ว่าอะไรก็ต้องชาเขียวไว้ก่อน

ชาเขียว … ไม่ว่าอะไรก็ต้องชาเขียวไว้ก่อน

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่คนไทย ...

อ่านต่อ

อาหารเพื่อสุขภาพ  สำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน

อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน

อาหารสำหรับหนุ่มสาวในวัยทำงานจะเป็นวันที่มีความสนุกสนาน ...

อ่านต่อ

กินผลไม้ให้ถูกเวลา...มากคุณค่า

กินผลไม้ให้ถูกเวลา...มากคุณค่า

บ้านเราโชคดีที่เป็นประเทศที่มีผลไม้หลากหลายชนิดให้เลือกกินกันได้ไม่มีขาดตลอดทั้งปี  ...

อ่านต่อ


ท้องอืดเกิดจากอะไร

ความรู้เมตาบอลิซึม

Tags : เทคนิคการหายใจ หายใจช้า หายใจลึก หายใจช้าลดความดันโลหิต หายใจช้าฟื้นฟูหัวใจ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view