[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบ ไม่เลือกเพศและวัย

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบ ไม่เลือกเพศและวัย
          โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นจากเซลล์เยื่อบุลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นทางเดินอาหารส่วนปลาย ลำไส้ใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ลำไส้ใหญ่โคลอน (Colon) และมีส่วนลำไส้ใหญ่ส่วนปลายคือช่วงส่วนยาว 6 นิ้วสุดท้ายก่อนถึงทวารหนัก เรียกว่า ลำไส้ใหญ่ เรคตั้ม (Rectum) มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง จากสถิติทั่วโลกพบมะเร็งลำไส้ใหญ่มากเป็นอันดับ 4 ในผู้ชาย และเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิง นอกจากนี้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งในอันดับที่ 4 รองจากมะเร็งปอด, มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งตับ ในประเทศไทย พบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ชายมากเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด พบมากเป็นอันดับที่ 5 ในผู้หญิง รองจากโรคมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับและมะเร็งปอด


สาเหตุของการเกิดและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

          สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจาก อะไร แต่ปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งควรทราบซึ่งจะกล่าว ต่อไป การพบปัจจัยเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดมะเร็งทุกรายไป หากท่านสงสัยว่าท่านมีความเสี่ยงกรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่
       - อายุ 50 ปี หรือมากกว่า
       - มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
       - คนที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งรังไข่, มะเร็งมดลูก และมะเร็งเต้านม มาก่อน
       - คนที่เคยมีติ่งเนื้อ (Polyps) ในลำไส้ใหญ่
       - คนที่เคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ
       - โรคอ้วน
       - สูบบุหรี่

อาการที่ชวนสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
         อาการที่ชวนสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พบบ่อย ได้แก่
       - อุจจาระมีมูกเลือดหรือสีดำคล้ำ หรือดำแดง
       - นิสัยการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีอาการท้องผูกหรือท้องเสียเกิดขึ้นใหม่หรือมีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย
       - ขนาดของเส้นอุจจาระเล็กลงกว่าปกติ
       - มีความรู้สึกเหมือนถ่ายอุจจาระไม่สุด
       - มีอาการแน่นท้อง, ท้องอึด, ปวดท้อง, อาเจียน
       - มีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลดโดยไม่รู้สาเหตุ

วิธีการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
      - รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารที่มีผักผลไม้มากๆ หลีกเลี่ยงอาหารพลังงานสูง เช่น ของ
         หวานของมันเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน

       - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
       - งดสูบบุหรี่
       - ทำการตรวจคัดกรองโรคกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือมีอาการชวนสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
        - จากผลการศึกษาการตรวจกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในต่างประเทศทำให้มีคำแนะนำให้ตรวจคัดกรองโรคนี้ใน
         ประชากรทั่วไปอายุ 50 ปี หรือมากกว่า หรือคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว หรือคนที่มีปัจจัย
         เสี่ยงต่อโรค

       - วิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ การตรวจหาเลือดในอุจจาระ และ/หรือ การตรวจเอ็กซเรย์สวนแป้ง
         ตรวจดูลำไส้ใหญ่ และ/หรือการตรวจลำไส้ใหญ่ทางกล้อง


วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

       เมื่อมีอาการชวนสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แพทย์จะทำการตรวจโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจหาเลือดในอุจจาระ การสวนแป้งดูลำไส้ใหญ่และหรือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมกับการตัดชิ้น เนื้อเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา หลังจากนั้นแพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องท้อง และอื่นๆ เพื่อประเมินความระยะของโรค และการแพร่กระจายของโรค

                  รูปที่ 2 ก้อนมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้ง                                  รูปที่ 3 ก้อนมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการ
                                    ดูมะเร็งลำไส้ใหญ่                                                                   ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่


วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นกับระยะของโรคและตำแหน่งลำไส้ใหญ่ที่ผู้ป่วยเป็น

           1. การผ่าเอาก้อนมะเร็งออกสำหรับผู้ป่วยระยะแรก (ระยะที่1-3)

         2. การรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โคลอน ระยะที่3 และระยะที่2 บางรายและการรักษาเสริมด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เรคตั้ม (rectum) ระยะที่ 2 และ 3 เพื่อป้องกันการกลับมาของโรค

        3. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายหรือ ระยะที่ 4 ที่มีร่างกายแข็งแรงพอ การรักษาก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น

        4. การรักษาประคับประคองเช่นการรักษาด้วยรังสีรักษาเพื่อควบคุมอาการปวดและอาการ อื่นจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และการให้ยาเพื่อบรรเทาและควบคุมอาการปวดจากโรคมะเร็ง


ข้อมูลและภาพประกอบ: www.tsco.or.th

กลับหน้าแรก >> 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ท้องผูก ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ท้องผูก ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ท้องผูกเป็นภาวะที่พบบ่อยประมาณ

ร้อยละ 15-20 ของคนทั่วไปมักจะ

มีปัญหาท้องผูกเรื้อรัง ...

อ่านต่อ

ฮอร์โมนในวัยทอง  ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

ฮอร์โมนในวัยทอง

ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

เมื่อคุณไม่มีประจำเดือนติดต่อกัน

อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป ถือว่าคุณ ...

อ่านต่อ

เจาะเลือดตรวจหามะเร็งรังไข่

เจาะเลือดตรวจหามะเร็งรังไข่

ในบรรดามะเร็งทางนรีเวชที่พบใน

สตรีไทย มะเร็งที่พบมากที่สุด 3

ลำดับแรกได้แก่ มะเร็งปากมดลูก ...

อ่านต่อ

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง...  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง...

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงควรรู้ไว้ว่า มะเร็งปากมดลูก

ที่ผู้หญิงอาจพานพบนั้นไม่เหมือน ...

อ่านต่อ

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งตับ

การบำบัดด้วยคีโม การบำบัดด้วยการฉายแสง

Tags : มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง เคมีบำบัด

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view