[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ

ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ


                                                                                                                                                              

                                                         

          ผู้สูงอายุมักได้รับยาหลายชนิดเนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายอย่าง รวมถึงการที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้ยามากขึ้น


สาเหตุของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
          ผู้สูงอายุมีโรคหลายชนิดและได้รับยาหลายอย่าง ทำให้ยาอาจมีผลต่อกัน ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีผลต่อการทำงานของยา ปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุไม่ไปพบแพทย์ อาจเนื่องจากปัญหา ด้านร่างกายและจิตใจที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ หรือปัญหาด้านการเดินทาง ด้านการเงิน เป็นต้น หรืออาจเกิดจากความเชื่อที่ชอบซื้อยามารับประทานเอง หรือเอายาเก่า ๆ ที่เคยได้มารับประทานเอง เป็นต้น การสั่งใช้ยาที่ไม่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การใช้ยากลุ่มที่ผู้สูงอายุมีโอกาสสูงต่อการเกิดผล ข้างเคียงจากยา


การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีผลต่อการใช้ยาในผู้สูงอายุ
          - การดูดซึมยาลดลงแต่มักไม่ค่อยเกิดปัญหามากนักในผู้สูงอายุปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ

          - การกระจายตัวของยา ผู้สูงอายุมีสัดส่วนของไขมันเพิ่มขึ้นและน้ำลดลงในร่างกาย ทำให้ยาหลายชนิด มีระดับยาสูงขึ้นในร่างกาย อาจเกิดพิษได้ง่ายและยาออกฤทธิ์นานกว่าปกติ
          - เมตะบอลิสมของยาหรือการเปลี่ยนแปลงยาในร่างกาย โดยเฉพาะที่ตับเปลี่ยนแปลงไป จากการที่ตับ มีขนาดเล็กลง เลือดมาเลี้ยงลดลง ทำให้มีโอกาสที่จะมียาคั่งค้างสูง
          - การกำจัดยาทางไต ทำได้ลดลงเนื่องจากไตทำงานลดลงตามอายุ จึงอาจทำให้ขับยาออกจากร่างกายไม่ได้ 
นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอีกหลายอย่างที่ส่งผลต่อการใช้ยา เช่น มีความไวต่อยาบางชนิดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยาบางชนิดผู้สูงอายุกลับมีความไวต่อยาลดลง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงอาจก่อให้เกิดปัญหากับการสั่งใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก


สาเหตุที่ทำให้พบอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงจากยาเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุมีได้หลายปัจจัย ดังนี้

       - การได้ยาหลาย ๆ ชนิดในเวลาเดียวกัน
       - การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจากความชรากับการกำจัดยาออกจากร่างกาย
       - การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจากความชรากับการออกฤทธิ์ของยา
       - พฤติกรรมของผู้ป่วยสูงอายุ
      ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะปัจจัยที่ 4 คือ พฤติกรรมของผู้ป่วยสูงอายุต่อความเสี่ยงการเกิดผลข้างเคียงจากยา เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านในการนำไปปฏิบัติต่อไป


การติดตามการรับการรักษาจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

       ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ชอบมาพบแพทย์ เนื่องจากข้อจำกัดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และกลัวว่าลูกหลานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ทางด้านร่างกาย เช่น มีอาการเดินลำบาก เนื่องจากปวดข้อจากข้อเข่าหรือข้อเท้าเสื่อม ภาวะหัวใจวายหรืออัมพาตครึ่งซีก เป็นต้น ทางด้านจิตใจ เช่น ไม่อยากรบกวนให้ผู้ดูแลพามาโรงพยาบาล รู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิการ เป็นที่รำคาญต่อผู้พบเห็นหรือแม้กระทั่งข้อจำกัดทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การคมนาคมไม่สะดวก ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ญาติผู้ดูแลก็มีแนวโน้มไม่อยากที่จะลำบากพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ จึงพบได้บ่อยว่าญาติมาขอรับยาเดิมจากแพทย์โดยไม่พาผู้ป่วยมารับการติดตาม บางรายกินยาชุดเดิมอยู่หลายปี โดยไม่เคยพบแพทย์เลย ทั้งที่ในปัจจุบันอาจไม่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเหบล่านี้อีกต่อไปก็ได้ ยาที่พบบ่อยๆในประเภทนี้ เช่น ยาแก้ปวดข้อ ยาขับปัสสาวะ ยากล่อมประสาท ยาที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดสมอง และพวกวิตามิน เป็นต้น ยาเหล่านี้จะสะสมจนเกิดเป็นพิษได้โดยไม่รู้ตัว หรือเกิดปฏิกริยากับยาที่เพิ่งได้รับเข้าไปใหม่ โดยแพทย์ไม่ทราบว่าผู้ป่วยกำลังรับประทานอยู่

  

ข้อมูลและภาพประกอบ: www.si.mahidol.ac.th

1   2   

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คาถาเด็ดป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

คาถาเด็ดป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคจิตทางอารมณ์ จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่...

อ่านต่อ

6 ข้อที่พึงระลึกไว้ ยามแก่ ชราภาพต้องเตรียมตัวเสียแต่เนิ่น ๆ

6 ข้อที่พึงระลึกไว้ ยามแก่ ชราภาพต้องเตรียมตัวเสียแต่เนิ่น ๆ

ปู่ซึ้งใจกับความรักที่พ่อแม่มีให้ลูก มีอยู่รายหนึ่งมาจากนครพนม พาลูกสาวอายุ ...

อ่านต่อ

ปัญหาวัยทอง รักษาและฟื้นฟูได้

ปัญหาวัยทอง รักษาและฟื้นฟูได้

นอกจากอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยธรรมชาติที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงแล้วยังมีสภาวะบางอย่างที่เป็นตัวเร่งให้ ...

อ่านต่อ

คนวัยทอง ระวังโรครุม

คนวัยทอง ระวังโรครุม

ผู้บริหารวัยล่วงเลยเข้าสู่วัยทอง ตัดสินใจสั่งการล่าช้า ก่อตัวไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและครอบครัวที่บ้านจน ...

อ่านต่อ

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สุงอายุ

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สุงอายุ

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุมีหลายชนิดที่สามารถเลือกทำได้  ...

อ่านต่อ

สภาพจิตใจของผู้สูงอายุ

สภาพจิตใจของผู้สูงอายุ

ความเป็นผู้สูงอายุ เริ่มต้นที่อายุเท่าไรนั้น เรื่องของตัวเลขที่ไม่แน่นอนยังเป็นปัญหาที่ไม่...

อ่านต่อ


เปลี่ยนเศร้าเป็นสุข

การตรวจสุขภาพประจำปี

เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ วิตามินอาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกาย?

Tags : สุขภาพผู้สูงอายุ ยา ปัญหาการใช้ยา ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view