[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

เจาะเลือดตรวจหามะเร็งรังไข่

เจาะเลือดตรวจหามะเร็งรังไข่

         

         


          ในบรรดามะเร็งทางนรีเวชที่พบในสตรีไทย มะเร็งที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งรังไข่ โดยพบว่ามะเร็งที่มีความร้ายแรงและรักษาให้หายได้ยากที่สุดคือ มะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งรังไข่ชนิดเนื้อเยื่อบุผิว

          มักพบในสตรีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากธรรมชาติของมะเร็งรังไข่ชนิดนี้นั้น มีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งไม่มีอาการที่จำเพาะเจาะจงในระยะเริ่มแรกของโรค ผู้ป่วยจึงมักมาปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติมากแล้ว เช่น คลำพบก้อนที่ท้อง ท้องอืด หรืออึดอัดแน่นท้อง เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีอาการเหล่านี้แล้ว จะเป็นดรรชนีบ่งชี้ที่สำคัญถึงความรุนแรงของโรค เนื่องจากมะเร็งรังไข่มีความร้ายแรงและก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้มากที่สุดในบรรดามะเร็งทางนรีเวชทั้งหมด จึงมีความพยายามที่จะตรวจหามะเร็งชนิดนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค เพื่อให้การรักษาได้ผลดีมากที่สุดก่อนที่โรคจะมีการลุกลามหรือแพร่กระจายออกไป วิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ได้แก่ การตรวจเลือดหามะเร็ง หรือตรวจ หา Cancer Antigen 125 (CA 125)

 

ใครบ้างที่ควรตรวจเลือดหา CA 125 ?

          การตรวจเลือดชนิดนี้ไม่เหมาะกับสตรีทั่วไป เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะต่อโรคตํ่า โดยค่าปกติของสารนี้ในเลือดคือ 0-35 ยูนิตต่อมิลลิลิตร (0-35 U/ml) แพทย์จะตรวจเลือดหาสารชนิดนี้กรณีที่สตรีนั้นมีประวัติการเป็นมะเร็งรังไข่มาก่อน โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจติดตามภายหลังการรักษา เพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซํ้าของโรค

 

ทำไมสตรีทั่วไปไม่ควรตรวจเลือดหา CA 125 ?

          เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นถึงร้อยละ 50 มีค่า CA 125 ในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้น การตรวจเลือดเพื่อหามะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้น จึงมีความแม่นยำไม่มากพอที่จะนำมาใช้ นอกจากนี้ยังมีภาวะอื่น ๆนอกจากมะเร็งที่ส่งผลให้ CA 125 ในเลือดสูงกว่าปกติ ได้แก่ การมีประจำเดือน การตั้งครรภ์ มีการอักเสบในช่องท้องจากภาวะต่าง ๆ เช่น เยื่อบุช่องท้องอักเสบ และการเป็นวัณโรคในช่องท้อง การเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของรังไข่และมดลูก โรคตับและตับอ่อนบางชนิด

 

                                                      ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ?

          ในปัจจุบัน "ยังไม่มี " วิธีการตรวจใดที่สามารถพบ มะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นได้อย่างแม่นยำ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สตรีทุกคนควรมารับการตรวจสุขภาพและตรวจภายในประจำปี นอกจากนี้ต้องสังเกตควาผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น ท้องโตขึ้น มีอาการอึดอัดแน่นท้องบ่อย ๆ กินอาหารได้น้อยลงและอิ่มง่ายขึ้น หรือคลำพบก้อนในท้อง เป็นต้น ถ้ามีอาการหรือสงสัยว่ามีความผิดปกติควรรีบไป ปรึกษาแพทย์ทันที

 

 

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ มากกว่าปกติ ?

          สตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ชนิดเนื้อเยื่อบุผิวมากกว่าสตรีทั่วไป ได้แก่ 
          1. มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งระบบทางเดินอาหารมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ การมีญาติเป็นมะเร็งหลายคน หรือเริ่มเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในสมาชิกคนอื่น ๆ ของครอบครัวตั้งแต่ 2-40 เท่าของสตรีทั่วไป 

          2. มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมบางชนิดในร่างกาย ซึ่งต้องตรวจจากโครโมโซม โดยแพทย์จะแนะนำการตรวจในสตรีบางคน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงเท่านั้น เนื่องจากเป็นการตรวจที่มีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง 
          3. สตรีที่เป็นโสดหรือแต่งงานแล้วไม่มีบุตร 
          4. สตรีที่มีประจำเดือนเมื่ออายุยังน้อยและหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก

 

ถ้าประเมินตนเองแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่มากกว่าปกติ ต้องทำอย่างไร ?

          ควรรีบไปปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อรับการสอบถามประวัติเพิ่มเติม ประเมินความเสี่ยงและรับการตรวจร่างกาย ตรวจภายใน และการตรวจพิเศษบางอย่างตามที่แพทย์ให้คำแนะนำ ทั้งนี้ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและเฝ้าระวังการเกิดโรค

                                                                                                                                                       

ข้อมูลและภาพประกอบ:  www.rtog.or.th 

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

เมื่อครั้งแรกที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นมะเร็ง แพทย์จะคุยกับผู้ป่วย
และญาติเพื่อวางแผนให้การรักษา ...

อ่านต่อ

อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ 

ในระยะแรกมักจะไม่ปรากฏอาการ
ต่อมาเมื่อเป็นมากขึ้น (อาจนานเป็น
เดือน เป็นปี)จะมีอาการทั่วไป ...

อ่านต่อ

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

โรคมะเร็งเต้านม เป็น โรคมะเร็ง 
พบบ่อยของหญิงไทยและของผู้หญิง
ทั่วโลกโดยอยู่ในลำดับ 1-2 ของ ...

อ่านต่อ

ไวรัสก่อโรคมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อต้องตรวจร่าง

กายโดยเฉพาะตรวจภายในมักจะ

อายหมอจึงละเลยการตรวจ ...

อ่านต่อ

อาหารเพื่อสุขภาพคือ...

ในยุคของการแข่งขัน ที่เรากำลัง
ประสบอยู่ในปัจจุบัน ชีวิตมีความ
รีบเร่งมากขึ้น จนไม่ค่อยมีเวลา ...

อ่านต่อ

สู้มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยโภชนาการ

ประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ของเลือด
เป็นส่วนที่เรียกว่า พลาสมาหรือน้ำเลือด
ที่เหลือเป็นส่วนของเม็ดเลือด ...

อ่านต่อ


โรคมะเร็ง การบำบัดด้วยคีโม

โรคมะเร็งตับ การบำบัดด้วยการฉายแสง

Tags : สุขภาพหญิง  มะเร็ง  มะเร็งรังไข่  เจาะเลือดหามะเร็ง  วัยทอง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view