[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

ฮอร์โมนในวัยทอง ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

ฮอร์โมนในวัยทอง ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

รู้จักกับฮอร์โมนในวัยทอง

          เมื่อคุณไม่มีประจำเดือนติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป ถือว่าคุณเข้าสู่วัยทอง ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ร่างกายจะขาดฮอร์โมนสำคัญที่มีชื่อเรียกว่า เอสโตรเจน กรณีที่คุณได้รับการตัดมดลูกออก แต่รังไข่ยังคงทำงานอยู่ ไม่ถือว่าเข้าสู่วัยทอง ส่วนการขาดเอสโตรเจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการและโรคในสตรีวัยทอง ดังนั้น ในผู้ที่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้ฮอร์โมน ฮอร์โมนที่จำเป็นคือ “เอสโตรเจน” ในผู้ที่มีมดลูกมีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน “โปรเจสโตเจน” ร่วมกับ “เอสโตรเจน” เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก


มะเร็ง...โรคที่ไม่อยากเป็น

          มะเร็งไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน นอกจากพันธุกรรมแล้ว เราพบว่าวิถีการดำเนินชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ การ ดื่มสุรา การกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และสภาวะแวดล้อม เช่น การสัมผัสกับสารเคมี สารกัมมันตรังสี การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสที่ก่อมะเร็ง หรือทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง เป็นต้น มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดมะเร็ง มะเร็งที่พบบ่อยในสตรีไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง


ความเสี่ยงคืออะไร

          เมื่อมีผู้กล่าวว่า “คุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง” หมายความว่าเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป คุณมีโอกาสเกิดมะเร็งมากกว่าบุคคลอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นมะเร็งอย่างแน่นอน และเมื่อกล่าวว่า “คุณไม่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง” หมายความว่า เมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปคุณมีโอกาสเป็น มะเร็งเท่ากับบุคคลอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งเลย

 

ฮอร์โมนกับมะเร็ง

          มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงตัวเดียวในผู้ที่ยังมีมดลูกอยู่นานติดต่อกัน 3 ปีขึ้น ไป จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกถึง 5 เท่า การใช้เอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสโตเจนจะช่วยกำจัดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ 
          มะเร็งเต้านม จากข้อมูลการศึกษาพบว่าการใช้เอสโตรเจนชนิดที่มีชื่อเรียกว่า “คอนจูเกต อีไคว์ เอสโตรเจน” ร่วมกับโปรเจสโตเจนชนิดที่มีชื่อเรียกว่า “เม็ดดร็อกซี่ โปรเจสเตอโรนอะซีเตด” นานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้น ไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม โดยกล่าวได้ว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมน กลุ่มผู้ที่ใช้ฮอร์โมนชนิดดังกล่าวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมากกว่า 8 รายใน 10,000 ราย
          มะเร็งปอด ข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการใช้ ฮอร์โมนในผู้สูงอายุที่มีประวัติการสูบบุหรี่จะกระตุ้นให้เกิดการลุกลามของมะเร็งปอดที่เป็นอยู่แล้ว ส่วนในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีพบว่าการใช้ฮอร์โมนมีแนวโน้มในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้ อย่างไร ก็ตามการงดสูบบุหรี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความ เสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้

 

ใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัย

          เป็นความจริงที่ว่า ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ เช่นเดียวกันกับการใช้ฮอร์โมนในวัยทองที่มีทั้งประโยชน์และผลข้างเคียง ดังนั้น คุณควรใช้ฮอร์โมนเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามใช้ ต้องมีความเข้าใจถึงประโยชน์และผลข้างเคียงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ฮอร์โมน และที่สำคัญคือควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เสมอ

          ข้อบ่งชี้ได้แก่

          1. มีอาการของวัยทองอย่างมากจนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน 
          2. ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 
          3. รักษาอาการของช่องคลอดแห้งและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะอันเนื่องมาจากการขาด เอสโตรเจน


ข้อห้ามได้แก่ผู้ที่มีภาวะหรือโรคต่อไปนี้ 

          1. มะเร็งเต้านม 
          2. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
          3. ตับอักเสบเฉียบพลัน 
          4. ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์แล้ว 
          5. หลอดเลือดดำอุดตัน

 

การปรับวิถีชีวิตเพื่อลดโอกาสในการเกิดมะเร็ง

          การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ได้แก่ งดสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การควบคุมนํ้าหนัก การออกกำลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

 

ข้อมูลและภาพประกอบ: www.rtcog.com


กลับหน้าแรก >> 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อาหารต้านมะเร็ง

อาหารต้านมะเร็ง

ถึงแม้ว่าอาหารหลากหลายชนิดจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่มีอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่จัดว่า ...

อ่านต่อ

อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ตอนที่ 1

อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ตอนที่ 1

อาหารสำหรับโรคมะเร็งไม่มีสูตร แต่ใช้หลักการจัดอาหารใน  ...

อ่านต่อ

เจาะเลือดตรวจหามะเร็งรังไข่

เจาะเลือดตรวจหามะเร็งรังไข่

ในบรรดามะเร็งทางนรีเวชที่พบในสตรีไทย มะเร็งที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ มะเร็งปากมดลูก ...

อ่านต่อ

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง...  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง... วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงควรรู้ไว้ว่า มะเร็งปากมดลูกที่ผู้หญิงอาจพานพบนั้นไม่เหมือน ...

อ่านต่อ

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งตับ

การบำบัดด้วยคีโม การบำบัดด้วยการฉายแสง

Tags : วัยทอง มะเร็ง ฮอร์โมนวัยทอง ฮอร์โมนกับการรักษามะเร็ง ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view