[close]
หน้าแรกสุขภาพน่ารู้โรคและการป้องกันการเตรียมตัวอาหารสุขภาพแพทย์ทางเลือกไลฟ์สไตล์สุขภาพเว็บบอร์ดวารสารในเครือเกี่ยวกับเรา

การทำความสะอาด จุดซ่อนเร้นของสตรี

การทำความสะอาด จุดซ่อนเร้นของสตรี

                                                   
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี

จุดซ่อนเร้นของสตรีหรืออวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบไปด้วย 

             1. เนินนูนรูปสามเหลี่ยม (Mons Pubis) ปกคลุมด้วยขนอยู่บนสุด ภายในประกอบไปด้วยต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน และเยื่อไขมัน ทำให้เนื้อเนินอ่อนนุ่ม โดยเป็นเนินที่ช่วยกันการกระแทกกระเทือน การที่มีต่อมเหงื่อและต่อมไขมัน อาจจะเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อรา ขนที่ปกคลุม สามารถบอกความผิดปกติของฮอร์โมนเพศได้

          2. แคมใหญ่ (Labia majora) เป็นแคมนูนขนาบช่องคลอดซ้ายขวา มีขนปกคลุมเบาบาง ผิวหนังสีคล้ำ ภายในมีเนื้อเยื่อ ไขมัน ต่อมเหงื่อ เส้นเลือด เส้นประสาท แคมใหญ่จะเป็นส่วนให้แคมเล็กเกาะ มีต่อมกลิ่นขนาดใหญ่ เปิดเข้าสร้างกลิ่นจำเพาะ สร้างสารหล่อลื่นจากต่อมน้ำเมือกที่มาเปิดบริเวณผิว ซึ่งบางครั้งอาจเกิดถุงน้ำหรือการอักเสบ ซึ่งเรียกว่าต่อมบาร์โธลีอักเสบ (Bartholinitis)        

          3. แคมเล็ก (Labia minora) เป็นรอยพับของผิวหนังระหว่างด้านในของแคมใหญ่กับช่องคลอด ด้านบนจดกันที่ปุ่มกระสัน (Clitoris) ผิวด้านนอกคลํ้า ผิวด้านในสีชมพูอ่อน มีหน้าที่ช่วยปกป้องอันตรายให้ช่องคลอด ไม่มีต่อมเหงื่อและรูขุมขน มีต่อมไขมันช่วยให้ความชุ่มชื้นมีความเข้าใจผิด

          4. ปุ่มกระสัน หรือคลิตอรีส (Clitoris) เป็นก้อนเนื้อสีชมพูขนาดเล็กยื่นออกมาในแนวกลาง เหนือรูเปิดของท่อปัสสาวะ มีเส้นประสาทมากมายมาเลี้ยง เป็นส่วนที่ถูกกระตุ้นได้ง่าย และทำให้สำเร็จความใคร่ได้

          5. เยื่อพรหมจรรย์ (Hymen) เป็นเนื้อเยื่อของช่องคลอดที่หนาตัว ขึ้นเป็นวงแหวนรอบ ๆ ปลายท่อช่องคลอด ห่างจากปากช่องคลอด 3-4 มิลลิเมตร ขนาดความหนา 3-4 มิลลิเมตร บางคนไม่มีเยื่อพรหมจรรย์และครึ่งต่อครึ่งที่ไม่มีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก แต่บางคนเยื่อพรหมจรรย์ไม่เปิด ทำให้ประจำเดือนไหลออกมาไม่ได้

การดูแลอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกที่กล่าวมา

ควรปฏิบัติ ดังนี้

          1. การอาบนํ้าใช้สบู่ถูตัวเช้าเย็นถือว่าเพียงพอ

          2. เวลาปัสสาวะไม่ควรล้างนํ้าหรือฉีดนํ้าล้างทุกครั้ง เพราะหากซับไม่แห้งจะทำให้อับชื้น และนํ้าหรือหัวฉีดบางครั้งไม่สะอาดกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค แต่ควรซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษที่หนานุ่ม เพื่อกระดาษจะได้ไม่หลุดติดจนเข้าไปในช่องคลอด กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมภายในจนทำให้เกิดตกขาวผิดปกติ

          3.ไม่ควรนุ่งเสื้อผ้าคับรัดติ้วหรือนุ่งกางเกงยีนส์ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือใส่แผ่นอนามัยทั้งเดือน เพราะจะทำให้เกิดการอับชื้นที่จุดซ่อนเร้นจนอาจเกิดการติดเชื้อรา

          4. ควรเลือกชุดชั้นในเป็นผลิตภัณฑ์ของผ้าฝ้าย เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ ไม่ร้อนหรืออับชื้น

          5. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ อุจจาระ เพราะทำให้เกิดอาการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นอักเสบติดเชื้อได้ 

          6. หากมีอาการผิดปกติบริเวณนี้ เช่น บวม แดง เจ็บ ปัสสาวะแสบขัด ควรไปปรึกษาแพทย์ เพราะหาก ปล่อยให้เป็นเรื้อรัง อาจมีผลทางลบต่อสุขอนามัย


อวัยวะสืบพันธุ์ภายในของสตรี

          1. ช่องคลอด (Vagina) เป็นท่อที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ผนังมีรอยพับย่น ปกติผนังเข้ามาชิดกัน เมื่อยืดความกว้างเท่ากับนิ้วมือผู้ใหญ่ 2 นิ้ว (4 เซนติเมตร) ลึกประมาณนิ้วกลางของผู้ใหญ่ (8-10 เซนติเมตร) ยอดช่องคลอดตรงกลางมีปากมดลูกยื่นเข้ามา ทำให้เกิดแอ่งระหว่างปากมดลูกกับยอดช่องคลอด แอ่งด้านหลังลึกกว่าด้านหน้า เป็นช่องสำหรับเพศสัมพันธ์ และทางผ่านของประจำเดือน สร้างนํ้าหล่อลื่น สร้างตกขาวปกติ และตกขาวผิดปกติจากการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด มีเชื้อที่ไม่ก่อโรคอยู่ร่วมกันคือเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดดี แลคโตแบซิลลัสเป็นเชื้อที่สร้างช่องคลอด เป็นกรดอ่อน ๆ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ไม่เกิน 7.5  ภาวะกรดอ่อน ๆ ควบคุมเชื้อโรคที่อยู่ในช่องคลอดไม่ให้เพิ่มจำนวน หรือก่อโรคต้านทาน การติดเชื้อโรคอื่น ๆ ถ้ามีการติดเชื้อจะมีตกขาวมาก มีสี มีกลิ่น และเปลี่ยนจากภาวะกรดเป็นด่าง

          2. ปากมดลูก (Cervix) ปากมดลูกยื่นเข้าไปในช่องคลอดส่วนยอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 3-5 เซนติเมตร ความหนา2-3 เซนติเมตร ตรงกลางมีรูปากมดลูกเชื่อมกับโพรงมดลูก ซึ่งเป็นทางผ่านออกของเลือดประจำเดือนจากโพรงมดลูก และเป็นทางผ่านเข้าของเชื้ออสุจิเมื่อมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีต่อมเมือกเพื่อ ขับมูกออกมาหล่อลื่นบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด

        3. มดลูก (Uterus) ลักษณะภายนอกเหมือนลูกแพร์ที่ควํ่าหัวลง โพรงมดลูกจะมีลักษณะเป็น สามเหลี่ยมที่ตั้งฐานขึ้น มุมล่างเชื่อมต่อรูปากมดลูก 2 มุมบนเชื่อมต่อกับท่อนำไข่ โพรงมดลูกมีเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลฮอร์โมนเพศหญิง จากการทำงานของรังไข่ ทำให้หลุดออกมาเป็นประจำเดือนทุกเดือนหากไม่ตั้งครรภ์ โดยมดลูกเป็นที่อยู่ของทารกขณะมีการตั้งครรภ์


การดูแลสุขอนามัยช่องคลอดและปากมดลูก

          1. ไม่ควรใช้นิ้วมือเข้าไปล้วงไปคลำภายในบ่อย ๆ เพราะจะนำเชื้อโรคตัวร้ายเข้าไปภายใน 

          2. ไม่ควรสวนล้างด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ นอกจากอาจเกิดการบาดเจ็บจากหัวสวนและนํ้ายาที่อาจเกิดการแพ้หรือระคายเคืองแล้ว ยาฆ่าเชื้อนั้นจะไปทำลายแบคทีเรียชนิดดี ทำให้เกิดการอักแสบ ติดเชื้อจาก แบคทีเรียตัวร้าย

          3. โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดช่องคลอด เพราะช่องคลอดสามารถทำความสะอาดตนเองได้ ด้วยการมีแบคทีเรียที่ดี 

          4. หากรู้สึกระคายเคือง หรือมีกลิ่น หรือรู้สึกไม่สบาย หลังมีเพศสัมพันธ์ การล้างภายในช่องคลอดด้วยนํ้าต้มสุกหรือนํ้าสะอาด หรือนํ้ายาที่เป็นกรดอ่อน ๆ ที่แพทย์สั่งให้ใช้ เป็นสิ่งที่เพียงพอ 

          5. หากไม่จำเป็น ไม่ควรเลือกใช้ผ้าอนามัยแบบสอด เพราะอาจเป็นที่สะสมของแบคทีเรียตัวร้าย 

          6. ควรระมัดระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากไม่แน่ใจ ควรมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัยโดยการสวมถุงยางอนามัย


การทำความสะอาดมดลูก
          เคยมีผู้ป่วยมาหาเพื่อให้ล้างหรือทำความสะอาดมดลูก นั่นเป็นความเข้าใจผิด มดลูกเป็นอวัยวะที่อยู่ใน ช่องท้อง ไม่สามารถดึงออกมาล้างทำความสะอาดได้ข้อมูล: www.rtcog.or.th    
ภาพจาก: www.women.webmed.com  

กลับหน้าแรก >> 

                                                                                                                             

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระเพาะปัสสาวะไวเกิน  (Overactive bladder)

กระเพาะปัสสาวะไวเกิน

(Overactive bladder)

คือกลุ่มอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้

อาจมีอาการปัสสาวะราดต้องลุก ...

อ่านต่อ

ตกขาว

ตกขาว

ตกขาวเป็นสิ่งที่พบได้ในผู้หญิงทั่วไป 

สิ่งสำคัญคือคุณควรรู้ว่า เมื่อไหร่

ตกขาวนั้นปกติ หรือที่เมื่อไหร่ตกขาว ...

อ่านต่อ

4 เหตุผลทางการแพทย์ที่ทำให้  ความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงลดลง

4 เหตุผลทางการแพทย์ที่ทำให้

ความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงลดลง 

การที่ผู้หญิงให้ความสนใจในเรื่องเพศ

น้อยลงหรือจงใจไม่ให้ความสำคัญนั้น ...

อ่านต่อ

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง..  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ถึงเวลาเอื้อมให้ถึง..

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงควรรู้ไว้ว่า มะเร็งปากมดลูกที่

ผู้หญิงอาจพาลพบนั้นไม่เหมือน ...

อ่านต่อ

ประจำเดือนไม่ปกติ เรื่องกังวลผู้หญิง

ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

Tags : สุขภาพหญิง  อวัยวะเพศหญิง  รู้จักอวัยวะสืบพันธุ์หญิง  จุดซ่อนเร้น  การดูแลจุดซ่อนเร้น

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ health2click
RR1
RR2
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
RR7
RR6


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ช้อมูลสุขภาพน่ารู้จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 
  l   l   l   l 

หน้าแรก  l  สุขภาพน่ารู้  l  สุขภาพหญิง  l  สุขภาพชาย  l  สุขภาพทางเพศ  l  โรคและการป้องกัน  l  กินเที่ยวสไตล์คนรักสุขภาพ

ออกกำลังกายสไตล์คนรักสุขภาพ  l  กินให้ถูกโภชนาการ  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก

 
  
view