รอบรู้ 360 องศา การดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค สำหรับคนวัยทำงาน

แบบทดสอบ ความรู้สุขภาพ

 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง จากเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหมู่ ความรู้สุขภาพ

แนะนำให้ "คลิก" กลับไปที่เรื่อง หลังตอบครบทุกข้อ

1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free radical) ได้
2. หากปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ (Free radical) เสียสมดุล สามารถทำให้เกิดข้อใด
3. ฮอร์โมนใดที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายมีความตื่นตัว ต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
4. ความเครียดเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนตัวใด
5. ฮอร์โมนใดมีส่วนสำคัญในการควบคุมระบบนาฬิกาชีวภาพ
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
7. สัญญาณชีพใด ที่เราอาจตรวจวัดวิธีการง่าย ๆ ด้วยตนเอง
8. ค่าความดันโลหิตปกติที่ใช้ตรวจวัดจากเครื่องวัด จะอยู่ที่เท่าใด
9. โรคใดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
10. สมองส่วนใดทำหน้าที่เกี่ยวกับ ความรู้ ความจำ ความรู้สึกนึกคิด